Takaisin Edellinen Seuraava
Offshore Week 1-5.8.2007
Viimeinen sija eikä saatu edes juomakuponkeja ;)
Timo
2007.08.06
2010.04.13

Läh­tö­koh­dat OW:lle ei­vät ol­leet i­han op­ti­maa­li­set. Gas­teil­la on tä­hän ai­kaan ke­sää vai­ke­a saa­da töis­tä va­paa­ta. Ei pääs­ty ker­taa­kaan tree­naa­maan ko­ko po­ru­kal­la. Poh­jaa­kaan ei eh­ti­nyt pes­tä. Pit­kän a­vo­me­ren star­tis­sa meil­lä o­li vai­ke­aa saa­da fok­ka y­lös. Pääs­tiin kui­ten­kin lin­jan y­li a­jois­sa. Ka­suu­nil­le as­ti py­syt­tiin tois­ten pe­räs­sä. Ly­hy­el­lä lens­sil­lä va­lit­sin pie­nem­män spin­nun ja kun tuu­li vä­hän moi­na­si niin jää­tiin po­ru­kas­ta. Pit­käl­lä krys­sil­lä Uus­ma­da­lil­le vaih­del­tiin G3:n ja G1:n vä­lil­lä kun­nes Sand­ham­nis­sa pai­kat­tu G1 re­pe­si taas. Sa­mal­la puh­ke­si me­ri­tau­tie­pi­de­mi­a ja mie­his­tä al­koi ol­la pu­laa. Si­vu­tuu­li­pät­käl­lä Pork­ka­laan o­li­si tar­vin­nut ge­no­aa ja jää­tiin li­sää Fun Firs­tis­tä ja Char­lot­tas­ta, jot­ka yl­lät­tä­en o­li­vat vä­hän mei­dän e­del­lä Uus­ma­da­lil­la. Pork­ka­las­sa saa­tiin spin­nu y­lös ja a­let­tiin ta­voit­taa Fun Firs­ti­ä ja Char­lot­taa. Mie­his­tö­kin al­koi pi­ris­ty­ä. Ka­suu­nil­la tuu­li kui­ten­kin moi­na­si ja maa­liin pää­sy o­li työn ja tus­kan ta­ka­na. Ra­ta­ki­sat tree­naa­mat­to­mal­la po­ru­kal­la o­li­vat yh­tä tus­kaa. Jos jo­tain po­si­tii­vis­ta ha­lu­aa löy­tää, niin voi­tet­tiin Ta­ran­tel­la kol­mes­sa star­tis­sa. Yk­si to­sin mi­tä­töi­tiin. Tai­si­vat ih­me­tel­lä kun dac­ron i­sol­la a­je­taan o­hi. I­kä­vää o­li, et­tä IMS 3:ssa o­li niin vä­hän o­sa­not­ta­ji­a. En ym­mär­rä vä­häis­tä suo­si­o­ta. Jär­jes­te­lyt o­li­vat hy­vät. Haus­ka il­lan­viet­to ja muu­ten­kin mu­ka­va mei­nin­ki. Pit­kä a­vo­me­ri ei o­le yh­tään pa­hem­pi kuin Suur­saa­ri tai HTR. Ra­ta­ki­sat lep­poi­sam­pi­a kuin KO­PU:n tiis­tai­ki­sat.

Offs­ho­re Week 1-5.8.2007

Gas­tit:

Ti­mo Mark­ka­nen, Sa­tu Sa­moo­ja (ra­ta), Mat­ti Es­ke­li­nen, Jan Rön­back ja Mar­kus Fri­lund (pit­kä a­vo­me­ri)