Takaisin Edellinen Seuraava
Hangö-Sandhamn 28-29.6.2007
Timo
2007.07.10
2010.04.13

En­nen start­ti­a sa­toi ja tuu­li y­li 12 m/s. Gas­tien il­me ker­toi et­tä i­tä­me­ri ei kut­su­nut. So­vel­ta­en Sun Zin op­pe­ja sain mie­his­tön ve­nee­seen ja me­rel­le. En­nen start­ti­a tuu­li moi­na­si ja lai­tet­tiin G1 val­miik­si. Start­ti me­ni hy­vin. Dag­mar am­pai­si kär­keen ja me pe­räs­sä. For­ti­na Fun vaih­toi pur­jet­ta mut­ta py­syi ta­ka­na. Bengts­kä­rin koh­dal­la Ki­lu huo­ma­si, et­tä yk­kös ge­no­as­sa on 15 cm viil­to. Y­ri­tet­tiin lait­taa teip­pi­ä, mut­ta pur­je re­pe­si li­sää puo­len met­rin ver­ran. Vaih­det­tiin G3:een ja juo­tiin mie­tin­tä­o­lu­et. Soi­tin Mi­ka von Svet­lic­kil­le ky­sy­äk­se­ni mi­tä pur­jeel­le voi teh­dä. Vas­taus o­li, et­tä pur­jeen voi to­den­nä­köi­ses­ti kor­ja­ta Sand­ham­nis­sa. Kos­ka G3:lla 7 met­rin tuu­les­sa krys­si­mi­nen o­li toi­vo­ton­ta niin kes­key­tim­me ja a­joim­me Sand­ham­niin mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti. Aa­mul­la Sand­ham­nis­sa Ju­ha o­li jo käy­nyt tsek­kaa­mas­sa, et­tä Nort­hin ka­ve­ri o­li tul­lut

Han­gö-Sand­hamn 28-29.6.2007

Gas­tit:

Juk­ka Sal­mi­nen, Sei­ja Mark­ka­nen, Ti­mo "Ki­lu" Mark­ka­nen ja Ju­ha Ka­ta­ja