Takaisin Edellinen Seuraava
Rikiongelmia
Murtuma t-päätteessä
Timo
2008.08.14
2010.04.13

Hel­sin­ki Tal­lin­na Ra­ce ki­saan o­lem­me il­moit­tau­tu­neet LYS luok­kaan. Täs­tä joh­tu­en vins­sa­sin Jon­nan mas­toon vie­mään bar­duu­nat. (OR­Ci kir­jam­me ei sal­li bar­duu­noi­ta). Jon­na tark­ka­sil­mäi­se­nä huo­ma­si hal­ke­a­man styy­ran di­a­go­naa­lin t-päät­tees­sä. Kii­pe­sin it­se mas­toon ja o­tin va­lo­ku­van koh­tees­ta.

Kat­soim­me ku­vaa suu­ren­net­tu­na pc:n ruu­dul­la ja mie­tin pi­tää­kö tuol­le teh­dä jo­tain. Soi­tin Ve­ne-Bre­me­rin Ve­xil­le, mut­ta hän­kään ei us­kal­ta­nut sa­no­a mi­tään o­san kes­tä­vyy­des­tä. Lu­pa­si kui­ten­kin käy­dä vaih­ta­mas­sa o­san jos saam­me mas­ton a­las seu­raa­vak­si päi­väk­si. Ei sii­nä muu­kaan aut­ta­nut. Kes­ki­viik­ko­na mas­to o­li pit­käl­lään ja Ve­xi kä­vi vaih­ta­mas­sa t-päät­teen. Sa­mal­la ki­ris­tim­me lär­pät­ti­men (backs­ta­y flic­ker) na­ru­a.