Takaisin Edellinen Seuraava
S. Wickström saaristopurjehdus
Kauden eka kisa
Jonna
2008.05.16
2010.04.13

Gas­tit: Han­na O­jut­kan­gas, An­na Har­pi­la, Tuo­mo Roi­ne ja Juk­ka Ha­ve­ri­nen

Ve­ne las­ket­tiin viik­ko sit­ten ve­teen. Yh­det tiis­tik­set o­li jo a­jet­tu, mut­ta nyt vas­ta ve­ne on jo­ta­kuin­kin ki­sa­kun­nos­sa.

Jon­na ot­ti jäl­leen ker­ran hy­vän star­tin. Trutt­kob­be­nil­le me­nos­sa jää­tiin Nau­tin' Nol­lan ja Fun Firs­tin pak­ki­tuu­liin pit­käk­si ai­kaa.

En­sim­mäi­sel­lä spin­nu­le­gil­lä Sol­veig ah­dis­ti pa­has­ti, mut­ta saa­tiin pi­det­ty­ä ta­ka­na.

Krys­sil­lä Don­na on­nis­tui o­hit­ta­maan Sol­vei­gin. Toi­sel­la spin­nu­le­gil­la pi­ti pi­dä­tel­lä Don­naa ja on­nis­tut­tiin täs­sä­kin. Don­na o­li kui­ten­kin ai­van kan­nas­sa ja pi­ti ol­la tark­ka­na et­tei­vät pää­se yl­lät­tä­mään. Krys­sil­lä se o­li jo lä­hel­lä, kun meil­lä me­ni yk­si ven­da täy­sin pie­leen. Il­mei­ses­ti Don­nas­sa o­li ta­pah­tu­nut jo­tain vas­taa­vaa, kos­ka o­li­vat kui­ten­kin jää­neet jäl­keen.

Lop­pu­suo­ra maa­liin o­li vain a­je­lu­a. Mei­dän G1 o­li vää­rä pur­je­va­lin­ta toi­sen kier­rok­sen krys­sil­le, mut­ta stre­kil­lä Don­na ei voi­nut e­nää u­ha­ta.

Fun First o­li ta­voit­ta­mat­to­mis­sa ja on a­loit­ta­nut ki­sa­kau­den lois­ta­vas­ti. Tomp­pa vai­kut­taa pär­jää­vän uu­del­la­kin ve­neel­lä.