Takaisin Edellinen Seuraava
Terveisiä Uudesta-Seelannista
valpuri
2009.01.30
2010.04.13

He­ti mat­kaan läh­det­ty­äm­me si­vum­me me­ni­vät vir­hee­seen. Vir­he joh­tuu päi­vä­mää­räs­tä. Joi­nain ai­koi­na ei vain toi­mi. (vir­he ja­van Simp­le­Da­te­For­mat luo­kas­sa) Kor­jaan kun tul­laan ta­kai­sin ko­tiin.

Tääl­lä Auck­lan­dis­sa ol­laan seu­rat­tu pie­nem­pi­ä ja suu­rem­pi­a ki­so­ja. Ki­so­ja on jo­ka päi­vä. Ta­so vaih­te­lee a­loit­te­li­jois­ta Lou­is Vuit­ton Pa­ci­fic Se­ries ki­saan, jo­ka käy­dään match ra­ce­na vuo­den 2007 A­me­ri­cas Cup ve­neil­lä.

U­SA:n tii­mi.

IRC on le­vi­ä­mäs­sä tän­ne­kin. O­hes­sa lei­ke Bo­a­ting New Ze­a­land ja­nu­a­ry 2009.

Ti­mo & Jon­na S/Y Ii­ris, West­ha­ven Ma­ri­na, Auck­land