Takaisin Edellinen Seuraava
Valpuri hakee IRC kirjaa
valpuri
2009.04.16
2010.04.13

Ku­ten muu­ta­mat muut­kin ve­neet, ha­em­me täl­le kau­del­le se­kä IRC et­tä OR­Ci kir­jaa. To­ki met­säs­täm­me mah­dol­li­sim­man ta­sai­si­a ki­so­ja, jois­sa on In­fer­no 31:n kal­tai­si­a ve­nei­tä.

O­mien tal­ven ai­ka­na te­ke­mie­ni las­kel­mie­ni ja si­mu­laa­ti­oi­den mu­kaan IRC o­li­si rei­luin ta­soi­tus­jär­jes­tel­mä. Kaik­ki ei­vät tie­ten­kään o­le sa­maa miel­tä...