Takaisin Edellinen Seuraava
Korjaus LYS kirjatietoon
valpuri
2009.05.12
2010.04.13

O­len aiem­mas­sa kir­joi­tuk­ses­sa ker­to­nut, et­tei va­ki­o LYS-ve­neel­le voi ha­ke­a LYS-kir­jaa poik­ke­a­val­le pur­je­va­rus­tuk­sel­le. Tä­mä ei pi­dä paik­kaan­sa. Kir­jaa voi ha­ke­a, mut­ta sil­lä pi­tää a­jaa ko­ko kau­si. Ei siis suo­raan kor­vaa K sään­tö­ä, mut­ta hy­vä a­si­a niil­le joil­la G1:tä ei o­le.

Ky­syin ai­koi­naan a­si­aa LYS a­si­a­mie­hel­tä ja sain siel­tä tuon vir­heel­li­sen tie­don. Juu­ri äs­ken sain vies­tin, jos­sa a­si­a kor­jat­tiin.

Hä­täi­ses­ti teh­dyn LYS uu­dis­tuk­sen joh­dos­ta on ym­mär­ret­tä­vää et­tä täl­lai­si­a tul­kin­ta­e­ri­mie­li­syyk­si­ä tu­lee.

Val­pu­rin ha­ke­mus on jo teh­ty ja toi­vom­me si­tä vii­meis­tään ei­li­sek­si.