Takaisin Edellinen Seuraava
S. Wikströmin Saaristokilpailu
valpuri
2009.05.15
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na ja Ni­na

Sää­tie­to lu­pa­si 4 m/s i­däs­tä, mut­ta o­li on­nek­si vä­hän e­nem­män. Suu­rim­man o­san ai­kaa 6-8 m/s.

Star­tis­sa tak­tiik­ka­na o­li pääs­tä y­lem­mäs kuin muut, jot­ta i­sot ve­neet ei­vät häi­rit­se. Start­ta­sim­me n. 5 se­kun­ti­a myö­häs­sä y­lä­mer­kil­tä. Nau­ti n' Nol­la ei us­ko­nut Jon­nan päät­tä­väi­syyt­tä a­jaa mer­kil­le väis­te­le­mät­tä ja jou­tui kään­tä­mään ym­pä­ri.

Pa­hak­si on­nek­si H-ve­ne o­li va­lin­nut sa­man tak­tii­kan ja start­ta­si pa­rem­min kuin me. Jou­dut­tiin las­ke­maan et­tä pääs­täi­siin o­hi.

Si­vu­tuu­li le­gi Trut­kob­be­nil­le ei oi­kein su­ju­nut ja Don­na ja LOW mui­den mu­ka­na me­ni­vät o­hi. Spin­nu saa­tiin Ry­sä­ka­ril­la y­lös ja hom­ma al­koi su­ju­a. Fok­ka­ve­nee­nä krys­si o­li juh­laa ja o­hi­tet­tiin LOW ja pääs­tiin Don­nan kan­taan. Don­nas­ta pääs­tiin o­hi sit­ten toi­sen kier­rok­sen krys­sil­lä ja maa­li­suo­ral­le pääs­tiin pie­nes­sä joh­dos­sa. Mei­dän spin­nu­nos­to vä­hän vii­väs­tyi ja Don­na pää­si kuit­taa­maan. LOW myös­kin saa­vut­ti mei­tä uh­kaa­vas­ti. Pää­sim­me vie­lä Don­nan o­hit­se, mut­ta juu­ri en­nen maa­li­a Don­na sai yk­si­tyi­sen puus­kan ja me­ni o­hit­se. (Ne o­vat teh­neet sa­man niin mon­ta ker­taa aiem­min.) Saim­me me­kin puus­kas­ta o­sam­me ja a­lim­pa­na ol­lut LOW ei pääs­syt o­hit­se.

To­del­la hy­vä ki­sa ja hie­no il­ma.