Takaisin Edellinen Seuraava
Ei starttaa
valpuri
2009.05.17
2010.04.13

Start­ti­moot­to­ris­sa on vi­kaa. O­min tai­doin en si­tä saa toi­mi­maan, jo­ten Val­pu­ri on to­del­li­nen pur­je­ve­ne vä­hän ai­kaa. Har­mi on, et­tä seu­raa­vat tiis­tai­ki­sat jou­du­taan pe­ru­maan. Ei­hän pur­je­ve­ne moot­to­ri­a kai­paa, mut­ta ar­ki­päi­vä­nä po­ru­kan pi­täi­si ol­la sen ver­ran ai­kai­sem­min ran­nas­sa, et­tei se var­maan on­nis­tu.

WB-Sails Round the Buo­ys a­je­taan start­ta­si tai ei. Tors­tai­ki­san koh­ta­lo sel­vi­ää en­si­vii­kon tiis­tai­na.