Takaisin Edellinen Seuraava
ORCi väitöksiä ja todisteluja
valpuri
2009.05.20
2010.04.13

Ve­ne on rik­ki ja Jon­na ve­tää pur­jeh­dus­kou­lu­a Kot­kas­sa. Ai­ka tyl­sää siis...

Aiem­min o­len väit­tä­nyt, et­tä OR­Ci PCS tu­los­las­ken­ta vää­ris­tää tu­lok­si­a ve­ne­tyy­pin mu­kaan. Tä­hän pe­rus­tu­en o­len myös väit­tä­nyt, et­tä IRC on rei­lum­pi kuin OR­Ci. En pa­laa tä­hän ai­hee­seen e­nää muu­ten. Eh­dim­pä­hän kui­ten­kin nyt kir­joit­ta­maan vä­hän konk­reet­ti­sem­man to­dis­tuk­sen a­si­al­le.

OR­Ci to­dis­te­lu