Takaisin Edellinen Seuraava
Starttaa taas
valpuri
2009.05.28
2010.04.13

Toi­voin tois­ta viik­ko­a, et­tä am­mat­ti­lai­nen kä­vi­si hoi­ta­mas­sa start­ti­on­gel­man kun­toon. Tä­hän ai­kaan vuo­des­ta ka­ve­reil­la on sen ver­ran kii­ret­tä, et­tä ei sii­tä mi­tään tul­lut.

Ki­sa ki­san jäl­keen o­li­si jää­nyt a­ja­mat­ta. A­lun pe­rin luo­vuin it­se te­ke­mi­ses­tä, kos­ka kuu­si­o­kul­ma-a­vai­me­ni ei mah­tu­nut start­ti­moot­to­rin ra­koon. E­pä­toi­vo löy­tää kei­not ja räl­lä­kän a­vul­la a­vai­mes­ta tu­li so­pi­va. Läm­mön­vaih­ti­men kans­sa tu­lim­me si­nuik­si vii­me ke­vää­nä, jo­ten i­sän, E­san ja nel­jän päi­vän len­to­ko­ne­a­sen­ta­ja­kou­lu­tuk­sen a­vul­la sain hom­man hoi­de­tuk­si yh­des­sä päi­väs­sä.

Ran­nal­le jää­mi­ses­tä o­lem­me ot­ta­neet hyö­ty­ä­kin. O­lem­me Jon­nan kans­sa gas­tan­neet Kris­tii­na II, Ram­da­ta ja Nau­ti N' Nol­la ve­neis­sä. Ai­na­kaan Ram­Da­tas­sa en käm­män­nyt lii­kaa, kos­ka voi­tim­me E­mä­sa­lon y­li­voi­mai­ses­ti.