Takaisin Edellinen Seuraava
Kaikki mittakirjat nyt saatu
valpuri
2009.05.28
2010.05.07

IRC kir­ja tu­li juu­ri. 0,904 vai­kut­taa koh­tuul­li­sel­ta var­sin­kin kun ver­tai­lu­koh­tei­ta on vä­hän.

Mit­ta­kir­ja­rum­bas­ta huo­mi­oi­ta:

OR­Ci tu­li muu­ta­man vii­me vuo­den ta­paan a­jal­laan ja am­mat­ti­mai­ses­ti. Vaik­ka en o­le Jo­a­ki­min kans­sa kai­kis­ta a­si­ois­ta sa­maa miel­tä, niin en kui­ten­kaan va­li­ta mit­ta­kir­jas­ta.

IRC on vas­ta a­loit­ta­mas­sa. O­sa mit­tauk­sis­ta su­jui van­ho­jen mit­ta­mies­ten voi­min ja O­lof mit­ta­si lo­put a­si­at a­si­an­tun­te­vas­ti. Kir­ja myö­häs­tyi pa­ri päi­vää lu­va­tus­ta 15 päi­väs­tä. Saat­taa ol­la e­ka IRC-kir­ja In­fer­no 31:lle.

LYS:stä ei o­le mi­tään hy­vää sa­not­ta­vaa. Sään­tö on mie­li­val­tai­nen. Ky­syin voim­me­ko ha­ke­a kir­jaa fo­kal­le, kos­ka ki­sa­koh­tai­nen fok­ka vä­hen­nys pois­tui. Meil­le il­moi­tet­tiin et­tem­me voi. Myö­hem­min il­moi­tet­tiin et­tä mei­dän pi­tää ha­ke­a kir­jaa. Ken­ties kos­tok­si aiem­mas­ta LYS-kri­tii­kis­tä­ni, Vil­le Hög­lund vaa­ti meil­tä mit­ta­kir­jan, kos­ka pe­rä­si­mem­me on 20 cm sy­vem­pi kuin va­ki­o. Täl­lä ei o­le LYS ta­sol­la mi­tään vai­ku­tus­ta.

Kun kuu­lin, et­tä mit­ta­kir­ja vaa­di­taan, hain kir­jaa vä­lit­tö­mäs­ti. Se, et­tä meil­le o­li an­net­tu vää­rää tie­to­a, ei vai­kut­ta­nut mi­ten­kään mit­ta­kir­jan toi­mi­tu­sai­kaan.

Kir­jas­sa lu­kee, et­tä tie­dot pe­rus­tu­vat o­mis­ta­jan an­ta­miin tie­toi­hin. Ha­ke­muk­ses­sa­ni o­len vii­tan­nut uu­ni­tuo­ree­seen Jo­a­ki­min kir­joit­ta­maan OR­Ci kir­jaan. Yh­tään mit­taa en o­le it­se mi­tan­nut. Vil­lel­tä o­len ky­sy­nyt mik­si näin, mut­ta vas­taus­ta ei o­le tul­lut.

Jos ver­ra­taan OR­Ci ja LYS kir­jo­ja niin mei­dän lu­ku o­li­si 1,14 fo­kal­la. Niin­kuin aiem­pi­na­kin vuo­si­na.

Ver­ra­taan sa­man­ko­koi­siin ve­nei­siin, joil­la on u­sei­ta kir­jo­ja:

Kris­tii­na II on mei­tä no­pe­am­pi IRC:ssä 3,9% (~ LYS 0,03 - 0.04) ja ORC:ssä 1,7% (~ LYS 0.02) LOW on mei­tä no­pe­am­pi ORC:ssä 1,8% (~ 0.02)