Takaisin Edellinen Seuraava
SailPlanner apu korjattu
valpuri
2009.06.01
2010.05.07

Jos jo­ta­ku­ta kiin­nos­taa suun­ni­tel­la vaik­ka­pa VSSR:n reit­te­jä niin tein a­puoh­jel­man, jol­la ORC mit­ta­kir­jas­ta saa teh­ty­ä SailP­la­ne­rin ym­mär­tä­män tie­dos­ton.

SailP­lan­ne­ril­la

Kir­joi­ta se­lai­mee­si o­soit­teek­si http://www.val­pu­ri.org/sailp­lan­ner/po­lars/FIN-7937 , ja kor­vaa pur­je­nu­me­ro ha­lu­a­mal­la­si ORC ve­neen nu­me­rol­la. Haul­la saat ORC kir­jas­ta teh­dyn tau­lu­kon, jon­ka voi ko­pi­oi­da teks­ti­tie­dos­toon ja im­por­toi­da SailP­lan­ne­riin.

En o­le ko­keil­lut kuin Val­pu­ril­la, jo­ten en vas­taa mah­dol­li­sis­ta vir­heis­tä.

Nyt tu­lee mui­ta­kin kuin Val­pu­rin lu­ku­ja.