Takaisin Edellinen Seuraava
Henry Lloyd Race
valpuri
2009.09.04
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Jes­se, E­li­na ja Ee­va.

Läh­det­tiin krys­si­mään Hel­sin­gin ka­suu­nil­le hei­kos­sa tuu­les­sa ja i­kä­väs­sä aal­lo­kos­sa. Van­ha aal­to ja heik­ke­ne­vä tuu­li on i­kä­vä yh­dis­tel­mä. Meil­lä ei krys­si su­ju­nut ol­len­kaan. Ka­suu­nil­ta I­so­saa­ren taak­se ja lo­pul­ta maa­liin spin­nul­la. Tuu­len ol­les­sa heik­ko. Ei pa­hem­pi­a mo­ki­a, mut­ta huo­no tu­los.

Ku­va E­rik Läh­teen­mä­ki

Li­sää E­rik Läh­teen­mä­en ku­vi­a ki­sas­ta