Takaisin Edellinen Seuraava
Saaristopurjehdus
valpuri
2009.09.05
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Jes­se, E­li­na ja Ee­va

Sun­nun­tain LYS-ki­saan läh­det­tiin ke­vyis­sä ke­leis­sä. Spin­nus­tart­ti, jo­ka on­nis­tui hy­vin. Muut läh­ti­vät her­ne­saa­ren ki­vi­ka­san puo­lel­le ja me yk­sin Pih­la­ja­saa­ren­puol­ta. Toi­vo­en va­pai­ta tuu­li­a ja pa­rem­paa spin­nu­kul­maa. Tak­tiik­ka on­nis­tui hy­vin. Hu­sun­ki­vel­lä e­del­lä o­li­vat vain Cas­per ja Blux.

Mat­kal­la län­teen a­joim­me spin­nul­la ja pää­sim­me sa­maan vauh­tiin kuin Ma­riet­ta ge­no­al­laan. Ky­tön lois­tol­le men­nes­sä Ma­riet­ta, Finn­Fun ja Pe­ne­lo­pe saa­vut­ti­vat. Toi­voim­me et­tä pää­si­sim­me y­lä­mer­kil­le en­nen mui­ta spin­nu­ve­nei­tä. Tomp­pa o­li il­man spin­nu­a.

Y­lä­mer­kil­lä Pe­ne­lo­pe tu­li en­nen mei­tä ja Ma­riet­ta ai­van kan­nas­sa. Muis­ta poi­ke­ten jiip­pa­sim­me he­ti styy­ral­le, mui­den men­nes­sä paa­ral­la. Jat­kos­sa Ma­riet­ta jäi ja Pe­ne­lo­pe o­li ta­sois­sa.

Pe­ne­lo­pen kans­sa o­li­kin hy­vä ki­sa lop­puun as­ti. Pe­ne­lo­pe tu­li maa­liin pa­ri se­kun­ti­a en­nen mei­tä. Ta­soi­tuk­sien an­si­os­ta voi­tim­me kui­ten­kin.

Ma­riet­ta saa­vut­taa

Pe­ne­lo­pe myös

Pe­ne­lo­pe, Ma­riet­ta ja Finn­Fun a­ja­vat a­lem­mas.

Cas­per doub­le han­di­na jo pa­luu­mat­kal­la

Pe­ne­lo­pe vas­taan Val­pu­ri. Ku­va Tom Fi­nell