Takaisin Edellinen Seuraava
Turkisregatta
valpuri
2009.09.25
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Len­nu ja E­li­na

O­do­tet­ta­vis­sa o­li ko­va­tuu­li­nen ki­sa. Täs­sä ki­sas­sa saa va­li­ta kum­min­päin kier­tää Kal­vön. Lou­nais­tuu­lel­la, jo­ka on kään­ty­mäs­sä län­teen on ky­sy­mys sii­tä kään­tyy­kö län­teen vai ei.

Start­ti me­ni koh­tuul­li­ses­ti. Läh­det­tiin krys­si­mään koh­ti i­tä­poi­ju­a, jos­sa kier­to­suun­ta pi­ti päät­tää. Krys­si­vauh­dis­sa o­li vi­kaa ja trim­ma­tes­sa a­jet­tiin i­tä­poi­jus­ta y­li. A­jau­duim­me kier­tä­mään vas­ta­päi­vään vaik­ka o­lin jo päät­tä­nyt teh­dä toi­sin. Fin­Funn ja X-tas te­ki­vät sa­moin, jo­ten eh­kä kaik­ki ei ol­lut vie­lä me­ne­tet­ty.

Nos­tet­tiin spin­nu kun tuul­ta o­li pai­koin 12 m/s. Sii­nä vai­hees­sa kun spin­nu nos­ti Len­nu­a ei­kä toi­sin päin me­ni vins­sauk­sek­si. On­nek­si spin­nu ei men­nyt ve­neen al­le. Jiip­pi me­ni ok, mut­ta si­vu­tuu­les­sa me­ni vai­ke­ak­si. I­hai­lim­me Havs­lö­pa­re­nin spin­nu­a­jo­a kun­nes kum­mat­kin In­fer­not broutc­ha­si­vat.

Y­lä­mer­kil­lä kun Vin­dUn­gen tu­li e­del­lä, kier­ret­ty­ään e­ri suun­taan, näyt­ti et­tä kier­to­suun­nas­sa teim­me vir­heen. Lop­pu o­li krys­si­ä. Lo­pus­sa o­li­si ol­lut mai­lin ver­ran lens­si­ä, mut­ta em­me nos­ta­neet sii­hen spin­nu­a. Tuul­ta o­li sen ver­ran ja kä­si­ä lii­an vä­hän.

Pa­hin uh­kaa­ja Havs­lö­pa­ren II­I.