Takaisin Edellinen Seuraava
Kausi avattu
valpuri
2010.02.14
2010.04.13

Pe­rin­tei­seen ta­paan ve­ne­mes­suil­la.

O­lim­me so­pi­neet te­a­min kans­sa ta­paa­mi­sen yh­teen mes­su­kes­kuk­sen kup­pi­laan. Kä­vim­me lä­pi kuu­lu­mi­si­a ja a­lus­ta­vi­a ki­sa­suun­ni­tel­mi­a.

Hie­man ih­me­tyt­ti kun AMP:n hal­li­tuk­sen jä­se­ni­ä va­lui sa­maan paik­kaan. Myö­hem­min sel­vi­si, et­tä sa­mas­sa pai­kas­sa sa­maan ai­kaan o­li jo­ku AMP:n ko­kous. O­lin to­ki tie­toi­nen, et­tä jo­tain täl­lais­ta ta­pah­tuu. Kä­sit­tääk­se­ni en­si kau­den pää­tök­set on jo teh­ty, jo­ten ti­lai­suus ei mi­nu­a kiin­nos­ta­nut ja u­noh­din ko­ko ju­tun. Mie­len­kiin­toi­nen sat­tu­ma.

Aiem­min o­lim­me kuul­leet hy­vi­ä uu­ti­si­a, et­tä 1-2 In­fer­no 31 ve­net­tä o­li­si ha­ke­mas­sa ORC kir­jaa täl­le vuo­del­le. ORC ran­kin­gis­sä o­li­si siis mah­dol­li­ses­ti jo­pa 4 In­fer­no 31:tä ja li­säk­si LOW. Tä­mä li­sää mei­dän kiin­nos­tus­tam­me ran­kin­giin huo­mat­ta­vas­ti.