Takaisin Edellinen Seuraava
Stickan Wickstömin muistokisa
timo
2010.05.15
2010.05.16

Te­am: Ti­mo, Jon­na, E­li­na, San­ni ja Len­nu

Hel­le yl­lät­ti ja ih­me­tel­tiin mi­tä pi­täi­si lait­taa pääl­le. Kuin­ka kyl­mä me­rel­lä on, kun ran­nas­sa pär­jää t-pai­das­sa ja short­seis­sa.

Tuul­ta o­li rei­lu 10 m/s pai­koi­tel­len to­si puus­kais­ta.

Start­ti me­ni ok. A­joim­me sa­mas­sa luo­kas­sa pal­jon i­som­pien ve­nei­den kans­sa ja y­ri­tim­me vain vält­tää pak­ki­tuu­li­a. Tam­ma­ka­rin luo­na nos­tet­tiin spin­nu, sit­ten jii­pat­tiin ja Ry­sä­ka­ril­la o­tet­tiin a­las. Es­poon puo­lel­la krys­si­ä. Toi­nen kier­ros ja maa­liin.

A­jet­tiin o­maa ki­saa. Ai­ka pal­jon ol­tiin Ul­lan pak­ki­tuu­lis­sa. Ei suu­rem­pi­a vir­hei­tä. Hy­vä ki­sa.

O­le­tim­me, et­tä ko­va­tuu­li­ses­sa LYS-ki­sas­sa i­sot ve­neet vie­vät po­tin. O­lem­me siis tyy­ty­väi­si­ä kol­man­teen si­jaan.