Takaisin Edellinen Seuraava
Mainos: HTPS 85 vuotis juhlaviikkokilpailu
Ratakisaa
timo
2010.05.23
2010.05.23

Ku­ten jos­kus aiem­min­kin, Val­pu­ri har­joit­te­lee We­ba ki­saan Kru­ni­kal­la tiis­tik­sien si­jaan. Tu­le si­nä­kin!

HTPS ei o­le eh­ti­nyt E­mä­sa­lo­ki­so­jen vuok­si mai­nos­taa ta­pah­tu­maa.

HTPS:n kil­pai­lu­pääl­li­köl­tä saa­mam­me tie­don mu­kaan Kuu­u­nu­vuo­ren­se­län viik­ko­ki­sat o­vat 25.5. ra­ta­ki­sa. E­ka LYS start­ti on 18:45 ja tar­koi­tus on a­jaa kak­si start­ti­a. Pur­jeh­du­soh­jeet kuu­lem­ma tu­le­vat vie­lä net­tiin.

Jos o­let a­ja­mas­sa e­sim WB Round the Bu­y­os niin tä­mä on pal­jon pa­rem­pi ta­pa har­joi­tel­la kuin tiis­tik­sien E-ra­ta.

Ko­pun tiis­tik­siin to­ki pa­la­taan seu­raa­val­la vii­kol­la.

Var­sin­kin hek­ti­ses­sä ra­ta­ki­sas­sa on sään­tö­tun­te­mus tär­ke­ää, tie­ten­kin kai­kis­sa muis­sa­kin ki­sois­sa. Seu­raa­va on mai­ni­o paik­ka tes­ta­ta o­maa sään­tö­tun­te­mus­ta se­kä o­pis­kel­la nii­tä li­sää.

Pla­y the Ru­les