Takaisin Edellinen Seuraava
WB-Sail Round The Buyous
timo
2010.06.06
2010.06.08

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Ki­lu, Ee­va, San­ni ja Vil­le

E­ka start­ti läh­ti ke­vy­es­sä tuu­les­sa. Start­ti ei ol­lut pa­ras mah­dol­li­nen. En­sim­mäi­sel­lä y­lä­mer­kil­lä tul­les­sa a­joim­me mer­kil­le kun Lut­ra Lut­ra tu­li paa­ral­la koh­ti. Ei­vät eh­ti­neet al­ta pois vaan te­ki­vät vii­me het­ken ven­dan e­teen, niin et­tä jou­duim­me väis­tä­mään.

Täs­tä luon­nol­li­ses­ti teim­me pro­tes­tin. Kos­ka ti­lan­ne o­li sel­vä niin Lut­ra Lut­ra läh­ti te­ke­mään 360 ran­gais­tus­taan. Seu­rauk­se­na o­li se, et­tä a­joi­vat mei­dän kyl­keen. Jon­nan väis­tä­mi­sel­lä vau­ri­o­ta tu­li vain pe­rä­kai­tee­seen, jo­ka me­ni ai­ka pä­reik­si. On­nek­si hen­ki­lö­vai­ri­oil­ta väl­tyt­tiin.

Peräkaide menee uusiksi!

E­ka start­ti me­ni täs­sä. Ol­tiin var­maa kol­men­nek­si vii­mei­si­ä.

Toi­nen start­ti me­ni pa­rem­min ja kol­mas eh­kä vie­lä pa­rem­min. Tu­lok­si­a ei o­le vie­lä, mut­ta ar­ve­len, et­tä il­man Lut­ra Lut­raa ol­tai­siin lä­hel­lä kär­ke­ä.

Hy­vät ki­sat, hy­vät jär­jes­te­lyt. Kii­tos!!!

Tu­los­las­ken­ta (lot­to) on y­hä käyn­nis­sä. AMP:n ää­li­öt ha­lu­a­vat las­ke­a tuu­li­tie­to­jen mu­kaan. Ki­sa-a­lu­een tuu­li­tie­to­ja ei o­le saa­ta­vis­sa, jo­ten tuu­li­tie­to­na käy­te­tään ki­sas­ta riip­pu­mat­to­ma­ton­ta Har­ma­jaa, Tim­buk­tu tai Har­ma­ja e­rot voi­vat ol­la sa­mat. Se on AMP:lle i­han sa­ma.

Nor­maa­li­ä­lyl­lä va­rus­tet­tu voi­si teh­dä rat­kai­sun, et­tä jos tuu­li­tie­to­ja ei o­le saa­ta­vil­la, niin käy­te­tään tu­los­las­ken­taa, jos­sa tuu­li­tie­to­ja ei tar­vi­ta.