Takaisin Edellinen Seuraava
Peräkaiteen korjaus
timo
2010.06.09
2010.06.10

Sun­nun­tai­sen ko­la­rin jäl­jil­tä käyn­nis­tyi maa­nan­tai­aa­mu­na pro­jek­ti pe­rä­kai­teen kor­jaa­mis­ta var­ten. Per­jan­tai-il­ta­na on Vol­vo Suur­saa­ri Ra­ce start­ti ja ny­kyi­ses­sä kun­nos­saan kai­teet ei­vät o­le a­vo­me­ri­kel­poi­si­a.

Muu­ta­man pu­he­lin­soi­ton jäl­keen o­li sel­vä, et­tä A­RI­FIN pys­tyy suu­rim­mal­la var­muu­del­la kor­jaa­maan kai­teen a­jois­sa.()

A­RI­FIN O­y

Sa­man tien ve­neel­le kai­det­ta ir­roit­ta­maan. En it­se mah­du ve­neen pe­rä­ti­laan il­man, et­tä pu­ran pa­ko­put­ken pois. Jon­na on­nek­si mah­tui ja kai­de saa­tiin no­pe­as­ti pois ja A­RI­FI­Nil­le Tat­ta­ri­suol­le.

A­to­meik­si pa­mah­ta­neen kai­de­tol­pan ja­lan ir­roit­ta­mi­seen pi­ti pur­kaa pe­rä­hy­tin kat­to.

Kes­ki­viik­ko­aa­mu­na sain mie­lui­san teks­ti­vies­ti A­RI­FIN O­y:ltä. Pe­rä­kai­de on kor­jat­tu!

En tie­dä o­vat­ko hit­saus­me­ne­tel­mät ke­hit­ty­neet 20 vuo­des­sa. Jo­ka ta­pauk­ses­sa kai­teen van­hat o­sat näyt­tä­vät nyt kor­ja­tuil­ta ja uu­det pät­kät to­del­la siis­til­tä.

O­mat ris­ti­mit­tauk­se­ni me­ni­vät sen ver­ran nap­piin, et­tä kai­de saa­tiin sa­moi­hin ruu­vin­rei­kiin.

Man­too­ke­ja ta­kai­sin ka­sa­tes­sa huo­ma­sin, et­tä muo­vi­kous­si, jo­ka on man­too­kin ki­ris­tys­na­ru­jen ja dy­nee­ma man­too­kin vä­lis­sä o­li su­la­nut tä­räyk­ses­sä.

Tä­mä o­li vie­lä yk­si ko­e­pon­nis­tus uu­sil­le dy­nee­ma­man­too­keil­le.

Sat­tu­nees­ta syys­tä lai­toin poik­keuk­sel­li­se­ti tun­nit y­lös. Ai­kaa me­ni yh­teen­sä 8 tun­ti­a, jos­ta ai­ka suu­ri o­sa Tat­ta­ri­suol­le e­des­ta­kai­sin a­ja­mi­seen.

Tu­han­net kii­tok­set A­RI­FIN O­y:lle no­pe­as­ta ja laa­duk­kaas­ta kor­jauk­ses­ta.