Takaisin Edellinen Seuraava
Hanko Sandhamn
timo
2010.07.06
2010.07.11

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Ee­va, San­ni, E­li­na ja Vil­le

Start­ti läh­ti to­si to­si heik­koon vas­ta­tuu­leen. Star­tin i­de­a o­li eh­kä hy­vä, mut­ta ven­das­sa en­nen lin­jaa fok­ka tart­tui mas­tol­le ja sen sel­vit­tä­mi­ses­sä me­ni to­vi. Ta­ran­tel­la ja Low pää­si­vät e­del­le.

Krys­si jat­kui ja Rus­sa­rön luo­na saim­me hy­vän nou­se­van jo­ka päät­tyi jyrk­kään las­ke­vaa. Täs­sä teh­tiin ven­da ja huo­no start­ti o­li sil­lä kui­tat­tu.

Han­ko 1:llä e­del­lä o­li vain Ta­ran­tel­la. Ta­ran­tel­la nos­ti spin­nun si­vu tuu­leen en­nen mui­ta ja me­ni me­no­jaan. Ge­orgs­ban­kil­la pi­ti pääs­tää Ai­no as­syl­lään o­hit­se.

A­joim­me spin­nul­la niin y­lös kuin pää­si ja py­syim­me leik­ka­rin e­te­lä­puo­lel­la. Tä­mä o­li hy­vä, kos­ka tuu­li kään­tyi vas­tai­sem­mak­si ja pää­sim­me yh­del­lä hals­sil­la Al­mal­le.

Yön ai­ka­na kaik­ki muut ve­neet Low:ta lu­kuu­not­ta­mat­ta ka­to­si­vat nä­kö­pii­ris­tä. Al­mal­le tul­ta­es­sa näh­tiin, et­tä o­lim­me o­hit­ta­neet Ai­non. Ta­ran­tel­laa ei nä­ky­nyt, jo­ten ai­ka ei rii­tä heil­le. Low pi­det­tiin ta­ka­na ja kak­kos­si­ja ir­to­si.

Nyt kes­ki­ty­tään Got­land Runt­tiin.