Takaisin Edellinen Seuraava
BOW: yhteenveto
timo
2010.08.16
2010.08.23

Lo­pul­li­nen si­joi­tus 9/11 on pet­ty­mys. Em­me o­dot­ta­neet mi­tal­li­si­jo­ja, mut­ta a­vo­me­ren 6/11 ja saa­a­ris­ton 5/11 jäl­keen ra­ta­ki­sat o­li­vat suu­ri pet­ty­mys.

Ra­ta on meil­le hei­koin lenk­ki täs­sä hom­mas­sa. Hei­kot tuu­let ja vi­not ra­dat te­ki­vät hom­mas­ta vie­lä­kin vai­ke­am­man ja ne joil­la on pa­rem­paa o­saa­mis­ta vei­vät po­tin.

O­len aiem­min We­be­rien e­pä­rei­lun ran­tap­ro­tes­tin ta­ki­a päät­tä­nyt et­ten e­nää pur­jeh­di ESF:n ki­so­ja. O­li­si sääs­ty­nyt ra­haa ja vai­vaa py­sy­ä täs­sä pää­tök­ses­sä.

Ym­mär­tääk­se­ni mi­kään muu­kaan seu­ra ei ha­lun­nut näi­tä ki­so­ja jär­jes­tää. Ei siis pi­dä ar­vos­tel­la ESF:ää lii­kaa. Heil­lä ei vain ol­lut tar­vit­ta­vi­a re­surs­se­ja täl­lai­sen ki­san jär­jes­tä­mi­seen.

Ki­san pääl­lik­kö ja pro­tes­ti­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja o­li­vat jul­kis­ta tie­to­a. Tu­los­ten­las­ki­ja, jo­ka e­ni­ten siis vai­kut­taa tu­lok­seen on sa­lai­nen, sa­ma­ten kuin tie­dot mi­ten tu­lok­set on las­ket­tu.