Takaisin Edellinen Seuraava
Henri Lloyd
timo
2010.09.04
2010.09.05

Te­am: Ti­mo, Jon­na, E­li­na ja Vil­le

Kol­man­nes po­ru­kas­ta sai­ras­lo­mal­la. Lu­vas­sa o­li kui­ten­kin heik­ke­ne­vää tuul­ta.

En­nen start­ti­a fo­kan nos­tos­sa o­li on­gel­maa. Start­ti­val­mis­te­lu myö­häs­tyi ja saim­me huo­non star­tin.

Spin­nul­la vii­mei­se­nä on vai­ke­a o­hit­taa ke­tään.

Spin­nu va­lin­ta o­li vää­rä. I­som­mil­la luo­kil­la näyt­ti o­le­van vai­keuk­si­a ja nos­tim­me sen ta­ki­a lit­te­äm­män spin­nun. Jäim­me sel­väs­ti, vaik­ka muu­ta­mal­ta bro­atc­hil­ta väl­tyt­tiin.

I­so­saa­ren jäl­keen vaih­doim­me spin­nun. Täs­tä tu­li täy­del­li­nen mu­naus. Spin­nu me­ni täy­sin rint­si­koil­le ja niin sol­muun, et­tä kan­nel­le ta­kai­sin las­ket­tu­na­kin me­ni kau­an sen sel­vit­tä­mi­seen.

Kas­sun jäl­keen al­koi krys­si. Tuul­ta o­li a­luk­si lii­kaa, kun tois­ta sa­taa ki­lo­a o­li lai­dal­ta pois. Ran­taa koh­ti tul­ta­es­sa tuu­li ja aal­to heik­ke­ni ja mei­dän trim­mit al­koi­vat ol­la koh­dil­laan.

Lo­pus­ta tu­li In­fer­no ki­sa. A­le­xand­ra o­hi­tet­tiin pur­jeh­di­tus­sa a­jas­sa ja muut In­fer­not las­ke­tus­sa a­jas­sa.

Sa­moin kuin HTR:ssä niin myös tä­nään In­fer­not vei­vät vii­mei­set si­jat???