Takaisin Edellinen Seuraava
Syysseilaus, ORCi
timo
2010.09.12
2010.09.26

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Ee­va, Vil­le, Ni­na ja Jark­ko

Kau­den vii­mei­seen ORC ki­sa koos­tuu yh­des­tä ra­das­ta ja saa­ris­to­pur­jeh­duk­ses­ta. Vie­rai­le­vi­na täh­ti­nä o­li­vat A­ni­a­ran Ni­na ja Jark­ko.

Tuul­ta o­li noin 8 m/s. Pe­rus­ma­nöö­ve­rit eh­dit­tiin tree­na­ta al­ta pois ja sit­ten start­tiin. Ol­tiin Jon­nan kans­sa mie­tit­ty, et­tä ko­keil­laan läh­te­ä lau­ta­kun­ta­ta-a­luk­sen pääs­tä. Ja niin to­del­la teh­tiin. Ta­ran­tel­lan, mei­dän ja lau­ta­kun­ta-a­luk­sen vä­liin jäi tus­kin tu­li­tik­ku­as­kin vä­li­ä. Start­ti o­li kui­ten­kin kau­den par­hai­ta. Si­joi­tus o­li kol­mas, mi­kä on tä­män kau­den pa­ras ra­ta­ki­sa­si­joi­tus.

Saa­ris­to­ki­sa läh­ti seu­raa­vak­si ja o­li ai­ka pe­rus­pur­jeh­dus­ta. LOW:ta ei saa­tu kiin­ni.

Ko­ko­nais­ki­sas­sa ol­tiin nel­jäs.

E­ri­no­mai­ses­ti jär­jes­tet­ty ki­sa. Kii­tok­set EMK:lle!

Tä­nä vuon­na a­jet­tiin sit­ten 9 ORC ki­saa ja ki­vaa on ol­lut. Toi­vot­ta­vas­ti In­fer­no 31:n ORC pai­no saa­daan kor­jat­tu­a en­si vuo­dek­si, et­tä en­si vuon­na­kin o­li­si ki­vaa jat­kaa ORC pur­jeh­dus­ta.