Takaisin Edellinen Seuraava
Puolimatkan tasoituslähtö???
timo
2011.05.26
2011.05.26

E­mä­sa­lon len­kil­lä käy­te­tään tä­nä vuon­na puo­li­mat­kan ta­soi­tus­läh­tö­ä. Kil­pai­lu­kut­su ei a­si­as­ta e­nem­pää ker­ro vaan a­si­a se­los­te­taan kip­pa­ri­ko­kouk­ses­sa.

Goog­laa­mal­la sel­vi­ää, et­tä ky­se on Mus­ta­saa­ren juok­su­cu­pis­ta. Lenk­ka­rit on siis syy­tä ot­taa mu­kaan.

Voi­si­han se ol­la myös Pyy­tin­ka­ri ra­ce tyyp­pi­nen o­sac­ha­sing.

Yk­si vaih­to­eh­to on, et­tä ve­neet ko­koon­tu­vat sil­lan al­le uu­sin­ta start­tiin.

HTPS pa­kot­taa mei­dät taas kip­pa­ri­ko­kouk­seen jo kak­si tun­ti­a en­nen en­sim­mäis­tä start­ti­a. Jos tar­koi­tus on, et­tä ki­saa­jat syö­vät Pyy­saa­res­sa, niin se ei ai­na­kaan vii­me vuon­na on­nis­tu­nut kun­nol­la. Ti­la­tut an­nok­set saa­tiin juu­ri en­nen start­ti­a.