Takaisin Edellinen Seuraava
Voitto Volvo Suursaari race kisasta
timo
2011.06.12
2011.07.02

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Ki­lu, E­li­na, Vil­le ja Jou­ni

Trac­ki

Ki­saam­me tä­män vuo­den Vol­vo Suur­saa­ri ra­ce ki­sas­sa IRC luo­kas­sa. Pie­nien IRC ve­nei­den vä­häi­syy­den vuok­si a­joim­me kaik­ki sa­mas­sa luo­kas­sa. Lä­hel­lä In­fer­no 31 ko­ko­a o­vat She­re Khan J/92 ja Slen­der Del­ta Deh­ler 34. Kaik­ki muut o­vat mei­tä pal­jon i­som­pi­a ve­nei­tä.

Start­ti o­li krys­si­ä Hau­ki­lah­del­le ja on­nis­tui koh­ta­lai­ses­ti. Pää­vas­tus­ta­jam­me She­re Khan jäi taak­se. So­pi­vas­ti a­joi­te­tuil­la ven­doil­la myös pi­dim­me hei­dät ta­ka­na.

Pikku Valpuri starttaa. (c) Peter Flinkman

Hau­ki­lah­del­ta pääs­ty­äm­me tuu­li au­ke­ni niin, et­tä saim­me spin­nun ve­toon. She­re Khan y­rit­ti y­ä­lä­puo­lel­lem­me ge­naak­ke­ril­laan, mut­ta saim­me nos­ta­tet­tu­a riit­tä­väs­ti. Pää­si­vät Grå­sal­le men­tä­es­sä o­hi a­la­kaut­ta.

Shere Khan yrittää ohitusta. (c) Elina Salo

Vi­de­o

Jat­koim­me spin­nul­la ka­suu­nil­le. IRC:ssä pää­sim­me muu­ta­man vuo­den tau­on jäl­keen a­ja­maan pit­kän ra­dan. It­se pi­dän Hel­sin­gin ja Kal­bå­dag­run­din ma­ja­kan kaut­ta me­ne­vää ra­taa pal­jon mie­len­kiin­toi­sam­pa­na kuin ki­san jär­jes­tä­jil­le pa­rem­min so­pi­vaa ly­hyt­tä ra­taa.

(c) Peter Flinkman

Kilu skuuttaa. (c) Elina Salo

Kas­sun jäl­keen al­koi krys­si o­suus. Il­lan pi­me­tes­sä sit­ten vain ar­vai­lim­me ku­ka ku­kin on.

Elina Kalbådagrundetilla. (c) Elina Salo

En­nen Kal­bå­da­ni­a tuu­li a­vau­tui het­kek­si ja a­joim­me to­vin spin­nul­la.

Krys­sim­me vaih­te­le­vas­sa tuu­les­sa Kot­kan por­til­le ja Suur­saa­ren poh­jois­kär­keen as­ti. Kot­kan por­til­la Lu­na tu­li jo vas­taan pa­luu­mat­kal­la. O­lim­me siis ai­ka ta­val­la jäl­jes­sä i­som­pi­a IRC ve­nei­tä. She­re Khan ra­por­toi Kot­kan por­til­le tu­los­taan run­saan puo­li tun­ti­a mei­dän jäl­keen. O­lim­me siis yön krys­sis­sä o­hit­ta­neet kui­ten­kin hei­dät.

(c) Elina Salo

Isot veneet palaavat kun me olemme vasta menossa. (c) Elina Salo

Suur­saa­ren poh­joi­so­sas­sa o­li e­ri­koi­sen nä­köi­nen a­lus. Liit­ty­nee­kö kaa­pe­lin ve­toon tai kaa­su­put­kiin, en tie­dä.

Kummalta puolelta uskaltaa ajaa? (c) Elina Salo

Suur­saa­ren kier­to su­jui vä­hän al­le 10 m/s i­tä­tuu­les­sa. Ve­den pin­nas­ta nä­kyi, et­tä ran­nas­sa riit­ti tuul­ta, em­me­kä teh­neet mi­tään y­li­mää­räi­si­ä kaar­to­ja, vaan a­joim­me ai­ka ran­nan tun­tu­mas­sa.

Lep­poi­saa ju­tus­te­lu­a saa­ren kier­ros­sa

Puo­li­vä­lis­sä kier­to­a al­koi u­ni­vuo­ro­ni. Oh­jeis­tin vain, et­tä spin­nu y­lös mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti ja Kot­kan por­til­le pi­tää pääs­tä en­nen kuin he­rään.

Ma­koi­lin sit­ten pun­kas­sa­ni ja kuun­te­lin poh­dis­ke­lu­ja e­te­lä­kär­jen kat­vees­ta, jo­ka on­nis­tut­tiin vält­tä­mään. Spin­nu o­li nos­tet­tu jo en­nen e­te­lä­kär­ke­ä. Seu­raa­vak­si kuun­te­lin kes­kus­te­lu­a vuo­ri­puus­kis­ta ja spin­nun a­ja­mi­ses­ta si­vu­tuu­les­sa 14 m/s puus­kis­sa. Ei­vät bro­atc­han­neet ker­taa­kaan, mut­ta kuu­lin Jou­nin ra­por­toi­van, et­tä spin­nu on re­ven­nyt. No­peut­ta o­li 2 sol­mu­a y­li run­ko­no­peu­den si­le­äs­sä ve­des­sä. U­net jäi­vät taas nä­ke­mät­tä. O­jen­sin he­a­vy spin­nun vaih­toon ja a­loi­tin spin­nun teip­pauk­sen.

Käy­tim­me kaik­ki mu­ka­na ol­leet 4m spin­nu­teip­pi­ä ja saim­me spin­nun kur­sit­tu­a jo­ten­ku­ten ka­saan. Ke­lin ke­ven­ty­es­sä vaih­doim­me spin­nu­a ja mat­ka jat­kui.

Jonna skuuttaa. (c) Elina Salo

Kal­bå­da­nil­le tul­les­sam­me She­re Khan sit­ten a­joi meis­tä taas o­hi.

Shere Khan taas ohittamassa. (c) Elina Salo

5 mai­li­a en­nen kas­su­a tuu­li heik­ke­ni ja kään­tyi. Pää­sim­me har­ras­ta­maan tem­poi­le­vaa yö­tuu­li­pur­jeh­dus­ta kun­nes tuu­li ta­saan­tui ja pää­sim­me spin­nul­la ka­suu­nil­le. O­lim­me saa­vut­ta­neet She­re Kha­ni­a kas­sul­le, mut­ta em­me pääs­seet o­hi.

Tyytyväisenä hyvien unien jälkeen. (c) Elina Salo

A­jo Mel­kil­le o­li si­vu­tuul­ta ja She­re Khan ot­ti kau­laa. Her­mo­a­raas­ta­vin o­suus heik­ko­tuu­li­sel­la Hau­ki­lah­del­la o­li e­des­sä. En­nen maa­li­a teim­me vii­mei­sen y­ri­tyk­sen pääs­täk­sem­me en­nen She­re Kha­ni­a maa­liin. A­joim­me styy­ral­la koh­ti ja y­ri­tim­me pa­kot­taa jiip­piin. She­re Khan a­joi e­des­tä o­hi ja 27 se­kun­ti­a en­nen mei­tä maa­liin.

Viimeinen yritys ohittaa Shere Khan. (c) Elina Salo

Voi­tim­me hei­dät tie­tys­ti ta­soi­tuk­sel­la ja a­lus­ta­vien tu­los­ten mu­kaan kaik­ki muut­kin.

E­ri­tyi­ses­ti miel­tä läm­mit­tää ai­na kriit­ti­sen gas­ti­lii­ton kii­tok­set ruo­ka­tar­jon­nas­ta.

Jouni, Ville ja kuumat lihikset kahdella nakilla ja kaikilla mausteilla. (c) Elina Salo

ps. E­li­nan GPS ka­me­ran kel­lo on vää­räs­sä a­jas­sa.

Takaisin Edellinen Seuraava