Takaisin Edellinen Seuraava
HTR jää väliin
timo
2011.08.19
2011.09.03

Sy­vä ma­ta­la­pai­ne on tu­los­sa ja tuu­lien­nus­teet ko­ve­ne­vat ko­ve­ne­mis­taan. Vii­me vii­kon­lo­pun vau­ri­oi­ta on vie­lä kor­jaa­mat­ta, ei­kä uu­si­a ha­lu­ta. Jä­täm­me siis tä­män vuo­den ki­san vä­liin.

Tsemp­pi­ä ki­saan läh­ti­jöil­le ja toi­vo­taan, et­tei­vät en­nus­teet to­teu­du ai­van näin ko­vi­na.

Takaisin Edellinen Seuraava