Takaisin Edellinen Seuraava
Henri Lloyd Race
timo
2011.09.03
2011.09.16

Te­am: Ti­mo, Jon­na, E­li­na ja Jou­ni

Ki­saan o­li lu­vat­tu heik­ko­a tuul­ta. Star­tis­ta läh­det­tiin I­so­saa­ren taak­se spin­nul­la ai­ka tiuk­kaan si­vu­tuu­leen. En­nen kään­tö­ä kas­sul­le tuu­li kään­tyi niin vas­tai­sek­si, et­tä spin­nu pi­ti ot­taa het­kek­si a­las. E­del­lä o­le­vat pää­si­vät jat­ka­maan spin­nul­la.

Kas­sul­le jat­ket­tiin spin­nul­la. A­je­lim­me pil­ven reu­nal­la. Ta­ka­na tul­leet ORC3 ve­neet saa­vut­ti­vat mei­dät, mut­ta ku­kaan ei pääs­syt pil­ven reu­nas­ta o­hi. En­nen kas­su­a tuu­li kään­tyi taas vas­tai­sem­mak­si, mut­ta pää­sim­me spin­nul­la pe­ril­le.

E­del­lä a­ja­neet ve­neet jat­koi­vat yh­tä hals­si­a maa­liin niin pit­käl­le kuin näim­me. Ai­ka no­pe­as­ti tuu­li kui­ten­kin kään­tyi meil­le vas­tai­sek­si.

Uk­kos­kuu­rois­ta tu­li mie­len­kiin­toi­si­a shif­te­jä. Kym­me­ni­ä as­tei­ta ker­ral­laan. Shif­tien ta­ki­a a­joim­me y­li se­kä ka­ta­ja­luo­dos­ta, et­tä Mel­kis­tä.

Vai­kei­den o­lo­suh­tei­den jäl­keen toi­sek­si vii­mei­nen si­ja.

Takaisin Edellinen Seuraava