Takaisin Edellinen Seuraava
Pitkäluotopurjehdus
timo
2011.09.25
2012.01.29

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Jou­ni ja Tii­na

Ki­sa-aa­mun tuu­li­tie­to Haa­pa­saa­res­ta o­li 14 m/s tuul­ta, puus­kat 17 m/s. Spin­nun nos­to vai­kut­ti e­pä­var­mal­ta. Kip­pa­ri­ko­kouk­ses­sa sel­vi­si vie­lä, et­tä suu­ri o­sa ve­neis­tä o­li il­moit­tau­tu­nut il­man spin­nu­a.

Ki­sa­koh­tai­sen spin­nu­vä­hen­nyk­sen voi­si fok­ka­vä­hen­nyk­sen ta­voin pois­taa ko­ko­naan. Jos on e­ri­tyi­nen syy a­jaa il­man spin­nu­a, tä­män voi­si hoi­taa mit­ta­kir­jal­la.

Start­ti­a­lu­eel­la tuu­li o­li heik­ko, mut­ta puus­kai­nen. Jo­ku ve­ne nos­tat­ti suu­rim­man o­san par­ves­ta me­ri­var­ti­os­ton lai­tu­rin ty­ve­neen. Meil­le ja muu­ta­mal­le muul­le ve­neel­le a­vau­tui ra­ko py­räh­tää liik­keel­le va­sem­man lai­dan hy­väs­sä tuu­les­sa.

Puus­kai­ses­sa tuu­les­sa mo­net ve­neet e­del­läm­me bro­atc­ha­si­vat. Tar­kal­la skuut­taa­mi­sel­la väl­tim­me moi­sen. Kau­nis­saa­ren se­län kään­tö­mer­kil­le en­sim­mäi­se­nä tu­li Nel­la, pe­räs­sään Col­die ja Bel­le Ma­re.

Tuul­ta ei ol­lut lo­pul­ta kuin n. 10 m/s ja Nel­la ja me nos­tim­me spin­nut sa­man­tien. Pi­ri­to­val­le lii­del­les­säm­me o­lim­me o­hit­ta­neet il­man spin­nu­a il­moit­tau­tu­neet Clo­dien ja Bel­le Ma­ren. Git­ta (Ban­ner 23) o­li toi­saal­ta syök­sy­nyt o­hit­sem­me.

Jat­koim­me spin­nul­la lä­hes maa­liin as­ti. Vä­hän en­nen maa­li­a o­tim­me spin­nun a­las, kos­ka pel­kä­sim­me sii­nä koh­das­sa pa­ho­ja puus­ki­a.

Il­man spin­nu­a Col­die (E­lan 37) sai mei­dät kiin­ni. O­hit­ta­es­saan mei­dät läh­ti­vät nos­tat­ta­maan. Tä­mä­hän on tie­ten­kin sään­nöis­sä kiel­let­ty. Em­me kui­ten­kaan jak­sa­neet teh­dä pro­tes­ti­a. Vii­me vuon­na Col­die dis­kat­tiin yk­sin­ker­tai­ses­ta styy­ra paa­ra ti­lan­tees­ta. Sään­tö­kir­ja ei o­le sil­ti kiin­nos­ta­nut tal­ven ai­ka­na.

Pe­ril­lä sel­vi­si, et­tä Nel­la ei ol­lut lii­an kau­ka­na. Voi­tim­me ki­san nyt kol­mat­ta ker­taa pe­räk­käin.

Takaisin Edellinen Seuraava