Takaisin Edellinen Seuraava
Karvalakki???
timo
2011.10.04
2011.10.16

Niin­kuin Ko­pu uh­ka­si vii­me vuon­na, niin tä­nä vuon­na pie­net ve­neet lä­he­te­tään en­sin ja i­sot pe­rään häi­rit­se­mään. Tä­mä te­kee ki­sas­ta pie­ni­ä koh­den e­pä­rei­lun.

Ko­pu pyr­kii näil­lä ki­soil­la ai­no­as­taan ra­has­ta­maan. Läh­tö­jär­jes­tyk­sel­lä mi­ni­moi­daan jär­jes­tä­jien työ.

Ra­has­tuk­ses­ta o­soi­tuk­se­na on myös, et­tei Ko­pul­la o­le yh­tä­kään ki­sa­jär­jes­tä­jää, kil­pai­lu­pääl­lik­kö­ä, tuo­ma­reis­ta pu­hu­mat­ta­kaan, joil­la o­li­si min­kään­lai­si­a pä­te­vyyk­si­ä.

Kar­va­lak­ki on meil­le­kin kau­den pää­tös. Jos gas­tit niin ha­lu­a­vat, niin me­kin läh­de­tään me­rel­le sei­laa­maan en­nen juh­li­a.

Takaisin Edellinen Seuraava