Takaisin Edellinen Seuraava
Henry Lloyd
Timo
2008.09.05
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Kim­mo, Jou­ni ja Tap­sa

Hen­ry Llo­yd al­koi pe­rin­tei­seen ta­paan spin­nul­la i­tään Pih­lik­sen poh­jois­puo­lel­ta. Ki­san ai­no­a dra­ma­tiik­ka tu­li star­tis­sa kun Ca­ram­ba nos­tat­ti mei­tä star­tis­sa. Jon­na ei run­dan­nut vaan kään­si ve­neen lau­ta­kun­nan a­lus­ta päin ja ve­ti sit­ten Ca­ram­ban pe­rän ta­kaa. Lau­ta­kun­nan a­luk­ses­ta ker­rot­tiin, et­tä vä­li­ä jäi tu­li­tik­ku­as­kin ver­ran. Se­hän riit­tää hy­vin.

Spin­nul­la pääs­tiin i­so­saa­ren kul­mal­le hy­vin. Täs­tä jat­ket­tiin krys­si­ä e­te­lään. Eb­ne­ge­a jäi ju­miin Miss Pig­gyn taak­se. Meil­lä­kään ei oi­kein kul­ke­nut. Vas­ta krys­sin lo­pus­sa saa­tiin jo­ten­kin vauh­ti­a ja o­hi­tet­tiin Miss Pig­gy, Eb­ne­ge­a ja Low.

Lo­pus­sa a­jet­tiin spin­nul­la maa­liin. Vauh­ti o­li täs­mäl­leen sa­ma kuin Eb­ne­ge­al­la, e­li ei pys­tyt­ty a­ja­maan kir­jan mu­kaan, tai Eb­ne­ge­a a­joi to­si hy­vin.