Takaisin Edellinen Seuraava
Google Earth animaatioita
Emäsalon ja Suursaaren kierrot
Timo
2008.02.29
2010.04.13

Mit­ta­ri­da­tan ke­ruu vii­me kau­del­ta jäi huo­nok­si. A­kut ei­vät jak­sa­neet an­taa vir­taa, ei­kä ko­net­ta jak­sa käyt­tää. A­kut ei­vät lop­pu­ke­säs­tä riit­tä­neet e­nää lämp­pä­ril­le­kään, jo­ten ne me­ne­vät nyt vaih­toon.

Yl­lät­tä­en löy­sin kui­ten­kin NME­A da­taa al­ku­ke­säl­tä. Suur­saa­ri on ko­ko­nai­suu­des­saan ja E­mä­sa­los­ta­kin suu­rin o­sa. (En­nen­kuin ak­ku tyh­je­ni)

E­mä­sa­lo

Suur­saa­ri

A­ni­moin­ti­a sää­de­tään yl­hääl­le il­mes­ty­väs­tä as­tei­kos­ta.

Van­hem­mil­la Goog­le E­arth ver­si­oil­la tä­mä ei toi­mi, jo­ten päi­vi­tä uu­dem­paan jos tu­lee on­gel­mi­a.

E­mä­sa­lo

Suur­saa­ri me­no

Suur­saa­ri pa­luu