Takaisin Edellinen Seuraava
Sivut taas käytössä
Levyrikko
Timo
2008.08.04
2010.04.13

Val­pu­rin si­vut o­li­vat va­jaan vii­kon pois käy­tös­tä. Syy­nä o­li ser­ve­rin mo­lem­pien RAID1 pei­lat­tu­jen le­vy­jen rik­kou­tu­mi­nen. Si­säl­tö on nyt saa­tu jo­ten­kin koot­tu­a. Sa­mal­la on siir­ryt­ty Red Hat Li­nu­xis­ta Win­dows Ser­ver 2008:n. Täs­tä joh­tuu ääk­kös­ten puut­tu­mi­nen ja mo­ni muu­kin on­gel­ma.