Takaisin Edellinen Seuraava
Syysseilaus ORCi
Timo
2008.09.13
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, An­na, Kim­mo ja Ki­lu

Po­ruk­ka tu­li ve­neel­le aa­mul­la e­nem­män tai vie­lä e­nem­män vä­sy­nei­nä. Vii­mei­seen OR­Ci ki­saan pi­ti he­rä­tä e­päin­hi­mil­li­sen ai­kai­sin.

Lu­vas­sa o­li ke­vyt­tä OR­Ci tuul­ta. Aal­to­a o­li jon­kin ver­ran ja kun muut­kin nos­ti­vat fo­kan niin seu­ra­sim­me pe­räs­sä. Eh­kä se kuu­luu a­si­aan.

O­tet­tiin ra­ta­ki­saan huo­no start­ti, to­del­la pa­has­ti myö­hö­äs­sä, toi­saal­ta Me­rin­na o­li ai­nut jo­ka o­li a­jois­sa. A­jel­tiin lep­poi­sis­sa tuu­lis­sa mu­ka­vas­ti. Toi­sen kier­rok­sen a­luk­si on­nis­tuin pääs­tä­mään spin­nun fal­lin kar­kuun. Si­tä sit­ten y­ri­tet­tiin hi­tais­sa ven­dois­sa haa­li­a tal­teen mut­ta tu­lok­set­ta. Toi­sel­le kier­rok­sel­le spin­nu nou­si mui­ta sel­väs­ti jäl­jes­sä ja ol­tiin taas hän­tä­pääs­sä.

Saa­ris­to­ki­saan o­tet­tiin sit­ten pa­rem­pi start­ti. Nyt o­li kui­ten­kin lin­jal­la mui­ta­kin ve­nei­tä ja pääs­tiin vain toi­seen ri­viin. Täs­tä pääs­tiin ven­dal­la kui­ten­kin he­ti va­pai­siin tuu­liin.

Y­lä­mer­kil­lä sit­ten ha­vait­tiin, et­tä jo­ku o­li is­tut­ta­nut luo­don juu­ri sin­ne min­ne ol­tiin a­ja­mas­sa. Ei oi­kein o­sat­tu päät­tää mil­tä puo­lel­ta men­nään ja täs­sä muut taas pää­si­vät kar­kuun. A­jel­tiin sit­ten spin­nul­la ke­vy­es­sä tuu­les­sa ja vaih­det­tiin vai­vih­kaa fok­ka yk­kös­ge­no­aan. Krys­sit­tiin sit­ten lai­me­as­sa tuu­les­sa ta­kai­sin Hau­ki­lah­del­le. No­peim­mat ve­neet a­joi­vat lo­pun spin­nul­la. Mei­dän spin­nul­la ei kui­ten­kaan pys­ty a­ja­maan al­le 60:n as­teen to­si­kul­maa e­des täs­sä ke­vy­es­sä ke­lis­sä. Vii­mei­set kaa­pe­lit ol­tai­siin voi­tu a­jaa spin­nul­la, mut­ta ei viit­sit­ty. Täs­sä tie­tys­ti me­ni­vät ne se­kun­nit joil­la ol­tai­siin väl­tet­ty vii­mei­nen si­ja.

OR­Ci kau­si lop­pui tä­hän. On­ne­a voit­ta­jil­le ja pa­hoit­te­lut, jos jo­ku on pa­hoit­ta­nut mie­len­sä mei­kä­läi­sen kir­joi­tuk­sis­ta. Meil­lä o­li ai­na­kin ki­va kau­si.