Takaisin Edellinen Seuraava
Turkisregatta
Timo
2008.09.27
2010.04.13

Te­am: Ti­mo & Jon­na

Meil­lä ei ol­lut tä­hän ki­saan po­ruk­kaa ja kun syk­syl­lä ke­lit o­vat ko­vem­mat, niin pää­tin il­moit­tau­tu­a fo­kal­la il­man spin­nu­a. Il­moit­tau­duin y­li 120 tun­ti­a en­nen start­ti­a. Ei men­nyt ai­kaa­kaan kun NVK:n ki­sa­pääl­lik­kö soit­ti ja ih­met­te­li il­moit­tau­tu­mis­ta. Il­me­ni, et­tä LOW o­li sa­maan ai­kaan il­moit­tau­tu­nut sa­moil­la pur­jeil­la. E­päi­li­vät et­tä meil­lä HSK:lla o­li o­maa tuu­li­tie­to­a. Meil­lä ei LOW:n kans­sa o­le ol­lut sen kum­mem­paa yh­teyt­tä kuin, et­tä o­len lu­es­kel­lut Ju­ha­nin pal­jon o­maa­ni haus­kem­paa blo­gi­a. Täs­sä link­ki näil­le haus­kem­mil­le si­vuil­le

S/Y Low

Puo­len­päi­vän ai­kaan Tolk­kis­ten lah­del­la kun tuu­li noin 2 m/s Jon­na lu­pa­si et­tä saan pur­je­va­lin­nois­ta ot­taa kai­ken "kun­ni­an" it­sel­le­ni. Muut vi­rit­te­li­vät spin­nu­jaan ja me vi­rit­te­lim­me fok­kaa. Lin­ja o­li to­si vi­no ja kaik­ki ha­lu­si­vat star­ta­ta va­sem­mas­ta lai­das­ta. Eh­do­tin, et­tä men­nään va­sem­paan lai­taan ja nos­ta­te­taan ne kaik­ki spin­nui­li­jat.

Me sit­ten läh­det­tin kes­kel­tä ja oi­kein hy­vin. Löy­det­tiin fo­kal­le ja i­sol­le hy­vä trim­mi ja pi­det­tiin muut In­fer­not ge­no­a­neen ja spin­nui­neen ta­ka­na Kal­vön i­tä­vii­tal­le as­ti. Täs­sä sit­ten y­ri­tet­tiin rim­puil­la spii­ra­tul­la fo­kal­la mui­den men­nes­sä spin­nuil­laan o­hit­se.

Don­na kuit­taa mei­dät spin­nul­la.

Fo­kan trim­maa­mi­ses­sa o­tin kaik­ki kei­not käyt­töön. Sii­nä vai­hees­sa kun skuut­ta­sin fok­kaa spin­nun skuu­til­la van­til­ta Jon­na il­moit­ti, et­tä tuo on jo lii­oit­te­lu­a. Pa­la­sin siis sit­loo­ran puo­lel­le nor­maa­li skuut­tauk­seen.

Lo­pus­sa tuu­li ko­ve­ni. X-tas ja Finn­Fun, jot­ka pys­tyi­vät a­ja­maan spin­nu­aan te­hok­kaas­ti voit­ti­vat mei­dät. Mei­dän (mi­nun) pur­je­va­lin­ta o­li hy­vä. A­lus­sa ol­tai­siin voi­tu a­jaa ge­no­al­la ja spin­nul­la, mut­ta lo­pus­sa ei o­li­si ol­lut mah­dol­li­suuk­si­a.

Mik­ko Hors­man­hei­mon ku­vi­a ki­sas­ta