Takaisin Edellinen Seuraava
Gotland Runt (Videoita lisätty)
Kryssi jatkuu
Timo
2008.07.01
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, An­na, El­lu, Kim­mo ja Tuo­mo

Lu­vas­sa o­li ke­vyt­tä ke­li­ä. Star­tis­sa jää­tiin 25s, mut­ta pääs­tiin va­pai­siin tuu­liin. Krys­si­har­joi­tuk­set jat­kui­vat, mut­ta a­luk­si ke­vy­es­sä tuu­les­sa. Pik­ku LY­Sin ve­neis­tä pääs­tiin e­roon suu­rem­mit­ta har­meit­ta. O­lim­me OR­Ci:n pie­nin ve­ne ei­kä nä­kö­ha­vain­to­ja muis­ta mei­dän luo­kan ve­neis­tä ol­lut, mi­kä te­ki ki­sas­ta ai­ka tyl­sän. Gots­ka San­dön va­li­a­jois­sa o­lim­me si­jal­la 21 ja Få­rös­sa 18. Kum­mat­kin o­vat e­pä­var­mo­ja kos­ka krys­sit­tiin kau­ka­na koh­tees­ta ja vä­li­a­jat teh­tiin koor­di­naat­tien mu­kaan.

Ös­ter­gar­nin jäl­keen saa­tiin uk­kos­kuu­ro ja n. 15 m/s tuul­ta. G1 vaih­det­tiin G3:n vauh­dil­la. Tein ven­dan no­pe­as­ti ja po­ruk­ka ei ol­lut py­sy­ä ve­nees­sä. Tur­va­köy­det o­li­vat to­ki kai­kil­la kiin­ni. Pi­din ve­net­tä piis­sä ai­ka kau­an en­nen kuin kaik­ki o­li sel­vää.

Ho­bur­gi­a lä­hes­tyt­tä­es­sä tuul­ta o­li n. 12 m/s vas­taan. Ho­bur­gin jäl­keen pääs­tiin a­vo­tuu­liin ja saa­a­tiin vauh­ti­a.

Vis­byn jäl­keen tuu­li al­koi moi­na­ta ja lop­pui lo­pul­ta ko­ko­naan. Mat­ka maa­liin kes­ti to­si kau­an vain muu­ta­man met­rin tuu­les­sa.

28/29 si­joi­tus o­li huo­no ja pi­tää miet­ti­ä syi­tä sii­hen. Vii­me vuon­na IMS3:ssa o­li vie­lä mei­dän ko­koi­si­a ve­nei­tä. Nyt ne o­vat siir­ty­neet LYS:iin. Ki­sa­na tä­mä o­li tyl­sä. Pur­jeh­duk­se­na kui­ten­kin mu­ka­va. LYS:is­sä o­li­si ol­lut mie­len­kiin­toi­sam­paa.

Täs­sä Air­se­pe­xin tree­ni­ä ki­so­ja var­ten kol­mi­kie­li­sel­lä mie­his­töl­lä.

Star­tin jäl­keen

Ös­ter­gar­nin VHF ra­port­ti