Takaisin Edellinen Seuraava
Helsinki Tallinna Race
Timo
2008.08.16
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, An­na, Len­nu, Jou­ni ja Kim­mo

Start­ti su­jui hy­vin. Ol­tiin y­lin ve­ne. Sol­veig o­li hie­man e­del­lä, mut­ta on­nis­tuim­me pää­se­mään o­hi. Ma­riet­ta va­lit­si a­lem­man rei­tin kuin muut. Jo­ko huo­non star­tin tai muun vii­sau­den ta­ki­a. Ma­riet­ta ni­mit­täin sai al­haal­la a­jaa va­pais­sa tuu­lis­sa kun yl­hääl­lä ve­neet a­joi­vat pe­räk­käin. Me o­lim­me on­nek­si keu­las­sa ja saim­me tuu­li­hait­to­ja vain o­hi­a­ja­neel­ta lai­val­ta.

Grå­san tie­noil­la ko­kei­lim­me u­seim­pien mui­den ta­voin spin­nun ve­tä­vyyt­tä kun tuu­li vä­hän au­ke­ni. I­lo o­li ly­hy­tai­kai­nen. Spin­nul­la a­ja­neet sai­vat kui­ten­kin e­tu­a mui­hin näh­den. Hel­sin­gin ka­suu­nil­le tul­ta­es­sa Ma­riet­ta o­li ot­ta­nut sel­vän kau­lan 1,15 ve­nei­siin. E­dem­pä­nä X-tas o­li jo kau­ka­na, kah­den muun 79:n ol­les­sa o­hi­tet­ta­vis­sa.

Ka­suu­nil­la o­lim­me vie­lä eh­kä nel­jän­si­ä, Ke­o:n, X-tas:in ja Ma­riet­tan jäl­keen. Ka­suu­nin ja Tal­lin­nan ma­ta­lan vä­lil­lä tuu­li heik­ke­ni aal­to­jen jää­des­sä vie­lä kor­keik­si. En­nus­teen mu­kaan tuu­li kään­tyi­si i­tään. Täs­sä teim­me pa­han tak­tiik­ka vir­heen. Em­me luot­ta­neet en­nus­tee­seen ja a­joim­me län­teen, vas­ten aal­lok­ko­a. Tuu­li kään­tyi sit­ten en­nus­teen mu­kai­ses­ti. Me o­lim­me mel­kein län­ti­sin ve­ne kun nos­tim­me spin­nun. Meil­lä o­li to­ki pa­rem­pi kul­ma ja hy­vä vauh­ti. I­däs­sä ol­leet sai­vat tuu­len kui­ten­kin en­sin ja o­hit­ti­vat mei­dät vaik­ka jou­tui­vat a­ja­maan huo­nom­paa kul­maa. O­hi­tim­me me­kin to­ki u­sei­ta ve­nei­tä ja a­joim­me spin­nul­la mel­kein maa­liin as­ti. Tai­sim­me ol­la vii­mei­si­ä spin­nun las­ki­joi­ta tuu­len nous­tes­sa puus­kis­sa 8 m/s ja kul­man ol­les­sa 70-80 as­tet­ta. Spin­nun las­ku ei men­nyt i­han mal­lik­kaas­ti ja juu­ri o­hit­ta­mam­me Kap­tah pää­si o­hi.

O­do­tim­me vä­hän pa­rem­paa tu­los­ta, mut­ta ki­sa o­li kui­ten­kin hy­vä ja mie­len­kiin­toi­nen. Il­ta­juh­lat o­vat sit­ten jo toi­nen ta­ri­na...