Takaisin Edellinen Seuraava
Pentala Race 16.6.2007
Timo
2007.06.17
2010.04.13

Jon­na o­li Kot­kas­sa jär­jes­tä­mäs­sä Light­nin­gien SM-ki­so­ja, jo­ten mi­nun pi­ti a­jaa start­ti pit­käs­tä ai­kaa. Ol­tiin lin­jal­la a­jois­sa, mut­ta ah­taas­sa pai­kas­sa Fif­ty FUN y­lä­puo­lel­la ja Cas­sand­ra al­haal­la. Li­la­be tun­ki vauh­dil­la mei­dän ja Cas­sand­ran vä­liin. Sain nos­tet­tu­a tör­mää­mät­tä Fif­ty FU­Niin, mut­ta kään­tä­es­sä pe­rä saat­toi hi­pais­ta Li­la­be­a. Cas­sand­ra sen si­jaan tör­mä­si Li­la­been lu­jaa. Li­la­be ei pro­tes­toi­nut mei­tä vas­taan, jo­ten jat­koim­me pyö­ri­mät­tä ki­saa. Ve­nees­sä o­li taas uut­ta po­ruk­kaa, jo­ten ma­nöö­ve­rit ei­vät a­lus­sa su­ju­neet op­ti­maa­li­ses­ti. Jää­tiin kär­jes­tä mel­ko pal­jon. Eb­ne­ge­a­kin a­joi o­hi. Lop­pu­a koh­ti o­pit­tiin eh­kä vä­hän ja saa­tiin Eb­ne­ge­a ja kär­ke­ä­kin vä­hän kiin­ni. Ra­ta o­li mie­len­kiin­toi­nen, mut­ta sii­nä o­li si­vu­tuu­li­le­ge­jä meil­le vä­hän lii­kaa. Fif­ty FUN ja var­sin­kin Ma­riet­ta pys­tyi­vät a­ja­maan spin­nul­la "krys­si" kul­mi­a, jois­ta me em­me voi e­des u­nel­moi­da. ESF:n maa­li­lin­jan ta­ka­na on pal­jon ki­vi­ä, jois­ta yh­teen on­nis­tuin a­ja­maan. To­sin to­del­la hi­taal­la vauh­dil­la. Kii­tok­set Tom­pal­le va­roi­tus­huu­dos­ta. Tu­lok­se­na o­li sit­ten DSQ. Li­la­be ha­ki vauh­ti­a ja tun­ki vä­ki­sin ra­koon mi­hin ei var­mas­ti voi­nut mah­tu­a. Seu­rauk­se­na tör­mäys se­kä mei­hin, et­tä Cas­sand­raan. En oi­kein jak­sa ym­mär­tää täl­lais­ta ro­mu­ral­li­a, tä­män ko­ko­luo­kan ve­neil­lä, LYS ki­sas­sa. Tä­hän Li­la­ben "o­saa­mi­nen" sit­ten lop­pui­kin. Pur­jeh­dus­vauh­ti o­li sur­ke­a. DSQ ja ki­vil­le a­jo. Eh­kä ESF:n ki­sat jää­vät jat­kos­sa pois ka­len­te­ris­ta.

Pen­ta­la Ra­ce 16.6.2007

Gas­tit:

Juk­ka Sal­mi­nen, Lau­ra ja Mat­ti Es­ke­li­nen ja Hen­riet­ta Val­li