Takaisin Edellinen Seuraava
Rysäkarin rysäys 11.8.2007
Timo
2007.08.13
2010.04.13

E­li­na Pauk­ku ja Kim­mo Pön­tis­kos­ki Vii­des start­ti pe­räk­käi­si­nä päi­vi­nä, jois­ta kol­mes­ta e­del­li­ses­tä voit­to. Läm­pö­ä ja au­rin­ko­a riit­ti. Start­ti o­li koh­tuul­li­nen. Ma­riet­ta ja FUN Star pää­si­vät kar­kuun, mut­ta X2:sta pääs­tiin o­hi. Läh­dön jäl­keen EPS:n moot­to­ril­la a­ja­va ja o­hit­ta­mas­sa o­le­va pur­je­ve­ne vaa­ti mei­tä väis­tä­mään. Kan­nat­tai­si lu­ke­a me­ri­tei­den sään­tö­jä en­nen kuin läh­tee lai­tu­ris­ta. Lens­sil­lä Ky­tös­tä län­teen saim­me Ma­riet­taa vä­hän kiin­ni, mut­ta krys­sil­lä jää­tiin kai­kis­ta jäl­keen. A­la­van­tit o­vat lii­an ki­re­äl­lä, mut­ta ki­sas­sa nii­tä ei saa sää­tää, jo­ten a­jet­tiin maa­liin näil­lä sää­döil­lä.

Ry­sä­ka­rin ry­säys 11.8.2007

Gas­tit: