Takaisin Edellinen Seuraava
Saaristopurjehdus 9.9.2007
Timo
2007.09.09
2010.04.13

Tuu­la Heik­ki­nen Pie­nel­lä mie­his­töl­lä o­tim­me mal­til­li­sen star­tin. Läh­det­tiin krys­si­mään i­tään­päin. Ih­me­tel­tiin vä­hän kun o­hi­tet­tiin muut yk­si­saa­lin­ki­set In­fer­not ja A­riel. Kai­kil­la o­li pal­jon e­nem­män läs­ki­ä lai­dal­la. Jo en­nen kuin läh­det­tiin slöö­ril­le Uu­del­le­ma­ta­lal­le o­lin päät­tä­nyt et­tem­me täl­lä po­ru­kal­la täs­sä tuu­les­sa nos­ta spin­nu­a. O­li il­man muu­ta sel­vää et­tä A­riel nos­taa spin­nun. Ve­ne on teh­ty tä­tä ke­li­ä var­ten ja gas­ti­na o­li Ta­pa­ni Ju­va mui­den o­saa­jien ke­ra. Kaik­ki muut kuin me tai­si­vat nos­taa lo­pul­ta spin­nun. Kiin­toi­sin­ta o­li kun Sol­veig lo­pul­ta nos­ti spin­nun. Spin­nu on mei­dän ko­pi­o. He­ti tu­li pa­ri kol­me bro­ac­hi­a. Ai­na kun eh­ti kat­so­a sin­ne suun­taan o­li jo­tain on­gel­maa, ei­vät­kä saa­vut­ta­neet mei­tä. Myös A­le­xand­ral­la o­li on­gel­mi­a ja he jou­tui­vat a­ja­maan a­las. En­nen Uut­ta­ma­ta­laa har­kit­tiin vaih­ta­mis­ta G3:een. Jat­ket­tiin kui­ten­kin G1:llä. Saa­tiin trim­mat­tu­a vie­lä täl­le tuu­lel­le i­han ok. Tuul­ta o­li va­jaa 10 m/s ja ran­nas­sa vie­lä moi­na­si vä­hän. Luu­len, et­tä me o­li­sim­me pys­ty­neet a­ja­maan täs­sä spin­nul­la i­han ok vä­hän i­som­mal­la ja o­saa­vam­mal­la po­ru­kal­la. Meil­lä o­li kol­me tä­nään. Fun Firs­tis­sä ja For­ti­na Fu­nis­sa vain kak­si ja he a­joi­vat spin­nul­la. Mei­dän pi­tää tree­na­ta li­sää tai ke­rä­tä li­sää roh­keut­ta.

Saa­ris­to­pur­jeh­dus 9.9.2007

Gas­tit: