Takaisin Edellinen Seuraava
Syysseilaus LYS 15.9.2007
Timo
2007.09.15
2010.04.13

Juk­ka Ha­ve­ri­nen ja Jyr­ki Et­ti­lä Saa­tiin vii­me tin­gas­sa kak­si gas­ti­a. On­nek­si ei e­nää voi­tu muut­taa va­rus­tei­ta. Kun a­jet­tiin HSK:lta EMK:lle o­li puus­kis­sa 18 m/s. Kun saa­tiin ve­ne EMK:lla lai­tu­rii­ni, niin tuu­li lop­pui ko­ko­naan. Meil­lä o­li kak­si ka­ve­ri­a e­kas­sa ki­sas­saan. Pak­ko läh­te­ä ke­lin mu­kaan, jo­ten G1 y­lös. Spin­nu­a mie­tit­tiin to­si kau­an, mut­ta kun jää­tiin jäl­keen niin nos­tet­tiin. Ra­dal­la o­li pa­ri kaa­pe­li­a, jos­sa pi­ti nous­ta y­lem­mäs. Juu­ri sii­hen o­sui meil­le puus­ka, jos­sa bro­ac­hat­tiin. O­li ai­ka pi­tää pi­ka­kurs­si: mi­ten spin­nu o­te­taan a­las. Täs­sä jää­tiin po­ru­kas­ta pal­jon. Mel­kin kul­mal­la tuu­li lop­pui. Jäl­jel­lä o­li pa­ha aal­lok­ko. A­jet­tiin styy­ran hals­sil­la kun tuu­li lop­pui lä­hes ko­ko­naan. Vas­ta aal­lok­koon ei kul­ke­nyt yh­tään. Ei e­des saa­tu teh­ty­ä ven­daa - on­nek­si. Tuu­li kään­tyi ja pääs­tiin yh­del­lä hals­sil­la Ry­sä­ka­rin o­hi. Nyt o­li taas tuul­ta - back in bu­si­ness. E­des­sä o­li li­sä­op­pi­tun­te­ja spin­nun las­kus­ta ja jii­peis­tä. O­tet­tiin kaik­ki hy­vis­sä a­join ja rau­hal­li­ses­ti. Jon­nal­la on pur­jeh­duk­se­no­pet­ta­ja­na on­nek­si ko­ke­mus­ta a­si­oi­den oh­jeis­ta­mi­ses­ta. On jän­nää mi­ten no­pe­as­ti ih­mi­set op­pi­vat. Toi­sel­la kier­rok­sel­la kun spin­nul­la lä­hes­tyt­tiin Melk­ki­ä näh­tiin mie­len­kiin­toi­nen In­fer­no 31 ki­sa. Me ol­tiin joh­dos­sa Don­na ja Ma­riet­ta is­ku­e­täi­syy­del­lä. Sol­veig pel­käl­lä fo­kal­la ei täs­sä ke­lis­sä ol­lut vah­voil­la. Rat­kai­su tu­li Vat­tu­nie­men län­si­puo­lel­la. Don­na nos­ti lit­te­äm­män spin­nun­sa ja pää­si ai­van lä­hel­le. Kun läh­det­tiin krys­sil­le niin meil­lä il­mei­ses­ti ven­da ei men­nyt i­han nap­piin ja Don­na me­ni o­hi puo­lel­la ve­neen­mi­tal­la. Lo­pus­sa men­tiin pe­räk­käin maa­liin: Don­na, Val­pu­ri, Ma­riet­ta ja Sol­veig. On­ko muil­la ve­neil­lä kuin In­fer­noil­la mi­tään vä­li­ä. I­son luo­kan LYS lu­vun ja si­joi­tuk­sen vä­li­nen kor­re­laa­ti­o on muu­ten -0,82561. On­nek­si meil­lä o­li hy­vä In­fer­no 31 ki­sa.

Syys­sei­laus LYS 15.9.2007

Gas­tit: