Takaisin Edellinen Seuraava
Turkisregatta 29.9.2007
Timo
2007.10.02
2010.04.13

xxx Nos­tim­me en­nen start­ti­a uu­den i­son en­sim­mäis­tä ker­taa. Saim­me hy­vän star­tin, mut­ta trim­mien löy­tä­mi­nen i­soon kes­ti ja jäim­me muis­ta In­fer­nois­ta vaik­ka a­joim­me va­pais­sa tuu­lis­sa. Ke­li o­li vaih­te­le­va ja ge­no­a 3 o­li ai­ka a­join lii­an vä­hän. Pää­sim­me Kal­vö­tä poh­joi­seen päin kier­ret­tä­es­sä jo Don­nan ta­sal­le, mut­ta tuu­len ke­ve­tes­sä jäim­me taas. Gas­tim­me o­li kra­pu­las­sa ja kän­nis­sä, ei­kä ot­ta­nut ki­saa to­sis­saan. Kun a­joim­me 14 m/s plat­tis­ta niin ka­ve­ri ot­ti pin­nan Jon­nal­ta ja ru­pe­si pel­lei­ly­mie­les­sä vis­paa­maan si­tä. Tä­hän mi­nun ja Jon­nan huu­mo­rin­ta­ju lop­pui lo­pul­li­ses­ti. Tä­mä o­li myös syy sii­hen, et­tem­me a­ja­neet spin­nul­la, em­me­kä jää­neet saa­reen yök­si vaan pa­la­sim­me La­ruun. Ku­va: © Réa Max­well

Tur­kis­re­gat­ta 29.9.2007

Gas­tit: