Takaisin Edellinen Seuraava
WB-Sails Round the Buoys 3.6.2007
Eka ratakisa
Timo
2007.06.04
2010.04.13

WB-Sails Round the Buo­ys 3.6.2007 (4.6)

E­ka ra­ta­ki­sa.

Gas­tit:

Sa­tu Sa­moo­ja, Juk­ka Sal­mi­nen ja Kim­mo Pön­tis­kos­ki.

 

Läh­det­tiin sii­tä, et­tä tä­mä o­li mei­dän en­sim­mäi­nen ra­ta­ki­sa Val­pu­ril­la ja Sa­tu ja Kim­mo o­li­vat en­sim­mäis­tä ker­taa mu­ka­na. En­nen e­kaa start­ti­a teh­tiin muu­ta­ma ven­da ja jiip­pi ja tree­nit o­li­vat sii­nä.

E­ka start­ti o­tet­tiin ai­ka va­ro­vai­ses­ti, mut­ta seu­raa­vis­sa on­nis­tut­tiin jo pa­rem­min. Ve­ne­vauh­ti o­li koh­tuul­li­nen, mut­ta ma­nöö­ve­rit ei­vät men­neet ai­na nap­piin.

Vii­mei­nen läh­tö su­jui par­hai­ten. Vii­mei­sel­lä lens­sil­lä a­jau­dut­tiin kui­ten­kin lii­an lä­hel­le Ju­a­ni­taa ja Fif­ty Fu­ni­a. Teh­tiin jiip­pi, jo­ka ei on­nis­tu­nut ja se o­li sii­nä. Pääs­tiin kui­ten­kin maa­liin en­nen e­del­lä mai­nit­tu­ja.

Sää o­li hie­no. Au­rin­ko pais­toi ja tuul­ta 4-6 m/s