Takaisin Edellinen Seuraava
Gastin gasteina
valpuri
2009.09.17
2010.04.13

Te­am: Jes­se, Len­nu, Jon­na ja Ti­mo

Jes­se kut­sui Val­pu­rin runt­ti­tii­min Kot­kan pur­si­seu­ran vii­mei­seen tors­tai­ki­saan Ban­ner 23 ve­neel­leen (Git­ta). Ki­lu to­sin a­joi o­mal­la E­mi­li­a ve­neel­lään ja var­mis­ti näin ran­king voit­ton­sa.

En­nen ki­saa pi­dim­me run­saan puo­len tun­nin tree­nit. Urk­ka­ve­nees­sä pi­tää ot­taa nöy­rem­pi a­sen­ne puo­min ja kal­lis­tu­man suh­teen. Vins­sin vään­tä­mis­tä on sit­ten vä­hem­män.

Spin­nus­tar­tis­sa läh­dim­me yk­kö­si­nä ja kun kiih­ty­vyys on o­maa luok­kaan­sa, jäi­vät muut kau­as taak­se. Spin­nu­le­gi o­li i­kä­vän ly­hyt ja pit­käl­lä stre­kil­lä ei ol­lut po­we­ri­a riit­tä­väs­ti. Tree­neis­sä tuu­li ko­vem­paa kuin it­se ki­sas­sa ja läh­dim­me fo­kal­la, vaik­ka ge­no­a o­li­si ve­tä­nyt pa­rem­min. Vie­lä kun ki­ki ha­jo­si, niin i­so­a ei saa­nut kun­non trim­miin ja Nel­la (Sa­lo­na 40) pää­si o­hi. Ta­soi­tuk­sis­sa Ke­o1 voit­ti mei­dät 17 se­kun­nil­la ja o­lim­me kak­ko­si­a. Ai­ka hy­vin meil­tä en­si­ker­ta­lai­sil­ta.

Py­syy­kö­hän tää pys­tys­sä?

Nel­la me­nee a­la­puo­lel­ta o­hi.