Takaisin Edellinen Seuraava
IRC kirjan kohtalo
timo
2010.05.19
2010.05.19

Tark­kaa­vai­sim­mat lu­ki­jat o­vat eh­kä huo­man­neet, et­tä em­me a­ja­neet en­sim­mäis­tä IRC ki­saa.

Haim­me IRC kir­jaa jo 24.2. Ha­ke­mus ei il­mei­ses­ti men­nyt pe­ril­le.

En tie­dä syy­tä, mut­ta to­den­nä­köi­sin syy on hot­mail.com o­soit­teen käyt­tö. On tun­net­tu a­si­a, et­tä hot­mail lait­taa suo­ma­lai­si­a o­soit­tei­ta her­käs­ti ros­ka­pos­tin jouk­koon. Jos vas­taa­not­ta­ja ei ah­ke­ras­ti käy ros­ka­pos­ti­a lä­pi, niin vies­ti ei me­ne pe­ril­le.

Säh­kö­pos­tis­ta on siis tul­lut e­pä­luo­tet­ta­va kom­mu­ni­koin­nin ta­pa ja tär­keis­sä a­si­ois­sa pi­täi­si käyt­tää jo­tain muu­ta.

No, va­hin­ko o­li pie­ni. En­sim­mäi­sis­sä IRC ki­sois­sa o­li vain kak­si o­sa­not­ta­jaa, ei­kä kum­mal­la­kaan il­mei­ses­ti ol­lut IRC kir­jaa.

Val­pu­ri kan­nat­taa e­del­leen IRC:tä. Sit­ten kun IRC kip­pa­rei­ta al­kaa kiin­nos­taa kil­pai­le­mi­nen niin ha­e­taan taas kir­jaa.