Takaisin Edellinen Seuraava
Viimeinen karvalakki?
timo
2011.10.16
2011.11.17

Te­am: Ti­mo, Jon­na, Ki­lu, Ee­va, E­li­na ja Vil­le

Star­tin ai­kaan ei tuul­lut juu­ri lain­kaan. En­nus­teen mu­kaan tuu­li kui­ten­kin voi­mis­tuu ja kään­tyy lou­naa­seen. O­lin jo e­del­li­se­nä il­ta­na na­pu­tel­lut D ra­dan plot­te­riin. Jär­jes­tä­jät kui­ten­kin jos­tain syys­tä va­lit­si­vat ra­dan C, jos­sa lou­nais­tuu­lel­la a­je­taan lä­hes pel­käs­tään yh­tä hals­si­a jo­nos­sa.

Tä­hän kun li­sää uu­si­tun start­ti­jär­jes­tyk­sen, mis­sä pie­net luo­kat läh­te­vät en­nen i­so­ja, niin ki­sa o­li pi­lal­la.

Tak­tiik­ka o­li pel­käs­tään tä­hys­tää taak­se­päin ja y­rit­tää vält­tää i­so­jen ve­nei­den pää­sy­ä tuu­len puo­lel­le. Ki­san e­de­tes­sä pie­net tie­ten­kin te­ki­vät sa­man meil­le.

Jäim­me sit­ten pit­käk­si ai­kaa Her­ring Rou­gen ja Pär­la­nin vä­liin ju­miin, o­man luok­kam­me ve­nei­den ka­ra­tes­sa. Tä­mä ei o­le kil­pa­pur­jeh­dus­ta! Näil­lä sään­nöil­le ei Val­pu­ri en­si vuon­na kil­pai­le täs­sä ki­sas­sa!

Ei­hän meil­lä to­ki i­kä­vää ol­lut. Runt­ti­po­ruk­ka taas koos­sa, niin jut­tu­a kyl­lä riit­ti. Lo­pus­sa tuu­li­kin pa­ra­ni ja pääs­tiin a­ja­maan spin­nul­la hy­väs­sä tuu­les­sa maa­liin.

Il­ta jat­kui sau­no­mi­sel­la ja Blu­e Pe­te­rin tar­jo­a­mal­la a´la car­te il­lal­li­sel­la kau­den ko­ko mie­his­töl­le. Ruo­ka mais­tui ja juo­ma riit­ti. Kii­tos!

Takaisin Edellinen Seuraava