Takaisin Edellinen Seuraava
Hangö-Sandhamn
kryssiharjoitus
Timo
2008.06.27
2010.04.13

Te­am: Ti­mo, Jon­na, An­na, Kim­mo ja Tuo­mo

Pa­ri päi­vää o­li tuul­lut na­va­kas­ti, mut­ta start­tiin men­nes­sä tuu­li moi­na­si noin 7 m/s. Start­ti on­nis­tui nap­piin Finn­fu­nin ja Xi­li­an tark­kail­les­sa toi­si­aan. Han­ko I.lle a­jet­tiin si­vu­tuul­ta, mut­ta sii­tä jat­ket­tiin krys­sil­lä tuu­len ol­les­sa mel­ko tark­kaan vas­tai­nen. En­nus­teet lu­pa­si­vat shif­te­jä e­te­lään, jo­ten kaik­ki ve­neet suun­ta­si­vat e­te­lään. Lii­an kau­as ei kui­ten­kaan läh­det­ty. En­nus­teet ei­vät ai­na to­teu­du. Aal­lok­ko o­li ai­ka te­rä­vää ja tuu­li vaih­te­li 7 - 12 m/s. Pa­ri e­te­läs­hif­ti­ä tu­li ja pääs­tiin siis suo­rem­paa koh­tee­seen. Al­mal­la nos­tet­tiin spin­nu ja a­jet­tiin sil­lä mel­kein maa­liin. Juu­ri en­nen maa­li­a tu­li puus­kaa ja spin­nu pi­ti las­ke­a.

Al­ku­mat­kas­sa A­joim­me sa­mo­ja vauh­te­ja Blan­con kans­sa Ai­non jää­des­sä. Xi­li­a a­joi kar­kuun Finn­fun pe­räs­sään.

Töys­syi­nen siir­to­ki­sa, mut­ta pe­ril­le pääs­tiin.